ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 892316

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3426
Informacja o województwie 50543
Statut Województwa Lubuskiego 16539
Petycje 9016
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 3940
Zbiorcze informacje o petycjach 2390
Złożone do Sejmiku 4854
Złożone do Marszałka i Zarządu 22545
Lobbing 783
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 2659
Informacje roczne 1912
Sejmik Województwa 22635
Kompetencje Sejmiku 10784
Radni Województwa 7834
Zaproszenia 2945
Komisje Sejmiku 1845
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1802
Komisja Budżetu i Finansów 1926
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1753
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1724
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 2108
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1804
Komisja Rewizyjna 2238
Komisje Doraźne Sejmiku 2576
Interpelacje i Wnioski 2537
Rejestry Interpelacji i Wniosków 8238
Interpelacje i Wnioski Radnych 1504
1. Ardelli Tadeusz 6793
2. Balcerzak Klaudiusz 6309
3. Chinalska Anna 10036
4. Ciemnoczołowski Sebastian 6550
5. Dereń Grażyna 4852
6. Fedko Edward Jan 6444
7. Fiedorowicz Czesław 7957
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 9428
9. Grabarek Grzegorz 2592
10. Jaworska Maria 1914
11. Jędrzejczak Tadeusz 2353
12. Kołodziej Zbigniew Jan 6179
13. Kościk Zbigniew 8018
14. Kowal Sławomir Jan 4810
15. Kruczkowski Józef 11214
16. Kucharska Barbara 5786
17. Maciuszonek Wacław Jan 2049
18. Marcinkiewicz Mirosław 4768
19. Mejza Łukasz 8465
20. Możejko Tomasz 4012
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 3910
22. Osińska Bożena Krystyna 3158
23. Pająk Tadeusz 3356
24. Pawlak Natalia 2646
25. Polak Elżbieta Anna 820
26. Surmacz Marek Tomasz 4191
27. Synowiec Anna 5311
28. Tomczyszyn Stanisław 792
29. Wołowicz Franciszek 3964
30. Wontor Tomasz Paweł 2079
Komarnicki Władysław 5179
Zaręba Marek Bogusław 744
Paluch Robert 2213
Dajczak Władysław 4373
Sesje Sejmiku 3905
Protokoły z Sesji Sejmiku 1055
V kadencja (2014-2018) 12166
IV kadencja (2010-2014) 10784
III kadencja (2006-2010) 3960
II kadencji (2002-2006) 3910
I kadencji (1998-2002) 3656
Zarząd Województwa 6927
Skład Zarządu 14710
Kompetencje Zarządu 3161
Rady i Organy Doradcze 2646
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 503
Skład Rady 469
Kompetencje i Zadania 908
Uchwały i Dezyderaty 508
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 1
Kompetencje i Zadania 835
Informacje Bieżące 711
Skład Prezydium 348
Skład Rady 459
Uchwały WRDS 606
Stanowiska i Opinie 584
Akty prawne 4876342
Urząd Marszałkowski 11161
Kompetencje i zadania 45289
Kontakt - Departamenty i Biura 497210
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 7252
Co i jak załatwić 52021
Departamenty 60856
Sprawy 56705
Statut Urzędu 1812
Regulamin organizacyjny 44562
Struktura organizacyjna 49204
Zawiadomienia 83469
Obwieszczenia 39082
Ogłoszenia 76886
Publiczny transport zbiorowy 11079
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 13003
Kontrola 3411
Procedury kontroli 1146
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 6380
Kontrole zewnętrzne 2175
Nadzór właścicielski 11014
Dostęp do informacji publicznej 3845
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2027
Elektroniczna skrzynka podawcza 1976
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 22
Tłumacz języka migowego 17255
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 5705
Praktyki u Marszałka 4739
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 510815
Aktualne 292922
W toku 146423
Wyniki 215017
Archiwalne 193084
Wyniki innych postępowań 122066
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 24759
Profil nabywcy 26572
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 3955
Dialog Techniczny 60174
Zamówienia do 30 000 Euro 112824
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 912965
Aktualne 147014
W toku 381208
Wyniki 508391
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 82512
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 90285
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 54890
Finanse i budżet województwa 23254
2018 4268
2017 16073
2016 29064
2015 28738
2014 38562
2013 48552
2012 55177
2011 33621
2010 23566
2009 16046
2008 17359
2007 13660
2006 15637
2005 6905
2004 7183
Sprawozdanie o zaległych należnościach 5276
Sprawozdania finansowe 11206
Poręczenia i gwarancje 3075
Rok 2009 4448
Rok 2007 4047
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 6069
Majątek (mienie) województwa 9911
Nieruchomości 235775
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 14813
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 6608
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 117
Informacje o stanie mienia 5847
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 19855
Główne dokumenty programowe 2356
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 2972
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 1267
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 1909
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 884
Kontrakt Terytorialny 835
Dokumenty programowe branżowe 910
Strategia Energetyki 2451
Strategia Polityki Społecznej 1423
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 674
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 1269
Programy Polityki Społecznej 2959
Strategia Rozwoju Kultury 1366
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 2252
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 618
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 7987
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1031
Plan transportowy 3789
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 582
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 532
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 726
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 577
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1747
Studium Integracji 6896
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 2832
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 2865
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 9033
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 4168
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 11268
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 9410
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 2895
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 3351
Plany 2816
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 21996
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 2
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 2
Projekty - konsultacje społeczne 2147
Oświadczenia majątkowe 469916
Druki oświadczeń majątkowych 33915
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 414222
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1874
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 27116
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 8930
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 7433
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 4535
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 4670
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 4336
Koniec kadencji 2006-2010 2154
Początek kadencji 2010-2014 2035
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 70944
Ochrona Środowiska 155937
Raporty wojewódzkie 7935
Rejestr Informacji o Środowisku 10818
Stacje Demontażu Pojazdów 9944
Punkty Zbierania Pojazdów 5001
Polityka Społeczna 8326
Stypendia Marszałka 31088
Ośrodki adopcyjne 4249
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 2786
Organizacje Pozarządowe 25965
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 50475
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 5655
Otwarte konkursy ofert 10688
Ogłoszenia 7808
2018 22457
2017 27971
2016 30742
Ogłoszenia archwalne 485
2011 2092
2012 2782
2013 2126
2014 2329
2015 2721
Druki do pobrania 17768
Wykaz dotacji 7217
2018 2668
2017 8479
Wykazy dotacji archiwalne 458
2006 654
2007 629
2008 650
2009 593
2010 683
2011 648
2012 1022
2013 1929
2014 1743
2015 2002
2016 2328
Tryb pozakonkursowy 2950
Ogloszenia 298524
Druki do pobrania 10452
Wykaz dotacji 17021
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 816
Komisja konkursowa 33042
Konsultacje społeczne 13679
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 20266
III kadencja RDPPWL 2949
Kadencje archiwalne 288
I kadencja RDPPWL 1007
II kadencja RDPPWL 3440
Regulaminy RDPPWL 2755
Nabór do RDPPWL na III kadencję 3443
KONTAKT DO RDPPWL 4142
Akty prawne 10742
Kultura 2501
Strategie i Programy 8235
Rejestr Instytucji Kultury 1584
Ochrona Zabytków 5536
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 2404
Współpraca Zagraniczna 2687
Priorytety Współpracy Zagranicznej 3598
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8585
Strategie i programy ochrony zdrowia 19147
Programy profilaktyki zdrowotnej 2333
Psychiatria 4541
KONKURS OFERT - Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego 4747
Konsultacje społeczne 80
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich - ogłoszenie naboru 42
Bezpieczeństwo 40119
Realizacja zadań obronnych 864
2014 8775
2013 1621
2015 7900
2016 4703
2017 7199
2018 349
Ochrona przeciwpożarowa 4889
Rezerwacja biletów lotniczych 44298
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 19884

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 20981
Mapa serwisu 14614
Statystyki 18836
Kanały RSS 11015
Kontakt 185906
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu