ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 672400

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3423
Informacja o województwie 43984
Statut Województwa Lubuskiego 14934
Petycje 5641
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 2354
Zbiorcze informacje o petycjach 800
Złożone do Sejmiku 3029
Złożone do Marszałka i Zarządu 10300
Lobbing 737
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 1280
Informacje roczne 1208
Sejmik Województwa 21131
Kompetencje Sejmiku 5528
Radni Województwa 5536
Zaproszenia 761
Komisje Sejmiku 1333
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1175
Komisja Budżetu i Finansów 1293
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1172
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1181
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 1480
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1174
Komisja Rewizyjna 1501
Komisje Doraźne Sejmiku 1721
Interpelacje i Wnioski 2211
Rejestry Interpelacji i Wniosków 5731
Interpelacje i Wnioski Radnych 892
1. Ardelli Tadeusz 4283
2. Balcerzak Klaudiusz 4649
3. Chinalska Anna 6485
4. Ciemnoczołowski Sebastian 4772
5. Dereń Grażyna 3672
6. Fedko Edward Jan 3884
7. Fiedorowicz Czesław 5385
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 6395
9. Grabarek Grzegorz 1559
10. Jaworska Maria 1386
11. Jędrzejczak Tadeusz 1939
12. Kołodziej Zbigniew Jan 4530
13. Kościk Zbigniew 6047
14. Kowal Sławomir Jan 3215
15. Kruczkowski Józef 6983
16. Kucharska Barbara 4401
17. Maciuszonek Wacław Jan 1498
18. Marcinkiewicz Mirosław 3142
19. Mejza Łukasz 5383
20. Możejko Tomasz 2793
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 2152
22. Osińska Bożena Krystyna 2310
23. Pająk Tadeusz 2351
24. Pawlak Natalia 1869
25. Polak Elżbieta Anna 612
26. Surmacz Marek Tomasz 3084
27. Synowiec Anna 3583
28. Tomczyszyn Stanisław 527
29. Wołowicz Franciszek 2778
30. Wontor Tomasz Paweł 1413
Komarnicki Władysław 3619
Zaręba Marek Bogusław 523
Paluch Robert 1629
Dajczak Władysław 3084
Sesje Sejmiku 3201
Protokoły z Sesji Sejmiku 784
V kadencja (2014-2018) 7932
IV kadencja (2010-2014) 7945
III kadencja (2006-2010) 2949
II kadencji (2002-2006) 2956
I kadencji (1998-2002) 2846
Zarząd Województwa 6826
Skład Zarządu 8642
Kompetencje Zarządu 2138
Rady i Organy Doradcze 410
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Kompetencje i Zadania 151
Skład Rady 81
Uchwały i Dezyderaty 84
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 1
Kompetencje i Zadania 105
Skład Rady 81
Uchwały WRDS 106
Stanowiska i Opinie 112
Akty prawne 4300161
Urząd Marszałkowski 8600
Kompetencje i zadania 39007
Kontakt - Departamenty i Biura 447291
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1345
Co i jak załatwić 45480
Departamenty 40625
Sprawy 38526
Statut Urzędu 199
Regulamin organizacyjny 39739
Struktura organizacyjna 45835
Zawiadomienia 61422
Obwieszczenia 23350
Ogłoszenia 50534
Publiczny transport zbiorowy 7837
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 10883
Kontrola 2335
Procedury kontroli 464
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 3397
Kontrole zewnętrzne 791
Nadzór właścicielski 6635
Dostęp do informacji publicznej 1672
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 690
Elektroniczna skrzynka podawcza 625
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 22
Tłumacz języka migowego 10472
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 3766
Praktyki u Marszałka 2356
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 503171
Aktualne 217196
W toku 131294
Wyniki 193983
Archiwalne 173005
Wyniki innych postępowań 86253
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 23920
Profil nabywcy 22914
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 2156
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 678
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 668
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 536
Dialog Techniczny 47882
Zamówienia do 30 000 Euro 88729
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 840116
Aktualne 132352
W toku 352371
Wyniki 468675
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 77377
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 74651
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 28371
Finanse i budżet województwa 20478
2017 9398
2016 21791
2015 24825
2014 34970
2013 45190
2012 52761
2011 30962
2010 20946
2009 14791
2008 15578
2007 12513
2006 14393
2005 6279
2004 6469
Sprawozdania finansowe 9485
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4684
Poręczenia i gwarancje 2743
Rok 2009 4011
Rok 2007 3622
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5562
Majątek (mienie) województwa 6985
Nieruchomości 187172
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 10174
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 4569
Informacje o stanie mienia 3717
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 13290
Główne dokumenty programowe 1811
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 1620
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 449
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 909
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 140
Kontrakt Terytorialny 150
Dokumenty programowe branżowe 481
Strategia Energetyki 918
Strategia Polityki Społecznej 585
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 120
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 193
Programy Polityki Społecznej 1574
Strategia Rozwoju Kultury 595
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 841
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 119
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 2973
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 434
Plan transportowy 1945
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 104
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 90
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 116
Programy Ochrony Powietrza 0
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1294
Studium Integracji 5043
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1865
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1935
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 6179
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 2774
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 8194
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 6366
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 1334
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 1320
Plany 2335
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 15849
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 1
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 1
Projekty 1341
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 1295
Oświadczenia majątkowe 443299
Druki oświadczeń majątkowych 27326
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 334460
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1494
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 20652
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 6663
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 5756
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 3451
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 3524
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 3507
Koniec kadencji 2006-2010 1648
Początek kadencji 2010-2014 1615
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 62852
Ochrona Środowiska 121169
Raporty wojewódzkie 5480
Rejestr Informacji o Środowisku 9385
Stacje Demontażu Pojazdów 8561
Punkty Zbierania Pojazdów 4328
Polityka Społeczna 6022
Stypendia Marszałka 20698
Ośrodki adopcyjne 3005
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 1805
Organizacje Pozarządowe 25666
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 38698
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 4512
Otwarte konkursy ofert 10677
Ogłoszenia 7796
2017 14965
2016 26778
Ogłoszenia archwalne 136
2011 578
2012 675
2013 678
2014 855
2015 803
Druki do pobrania 14888
Wykaz dotacji 7196
2017 3299
Wykazy dotacji archiwalne 142
2006 238
2007 204
2008 164
2009 199
2010 174
2011 196
2012 300
2013 697
2014 510
2015 616
2016 606
Tryb pozakonkursowy 2942
Ogloszenia 257251
Druki do pobrania 8783
Wykaz dotacji 13022
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 156
Komisja konkursowa 26648
Konsultacje społeczne 12061
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 18653
III kadencja RDPPWL 1975
Kadencje archiwalne 101
I kadencja RDPPWL 326
II kadencja RDPPWL 1174
Regulaminy RDPPWL 2054
Nabór do RDPPWL na III kadencję 2721
KONTAKT DO RDPPWL 3689
Akty prawne 8543
Kultura 2386
Strategie i Programy 2644
Rejestr Instytucji Kultury 557
Ochrona Zabytków 2515
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 1452
Współpraca Zagraniczna 2474
Priorytety Współpracy Zagranicznej 824
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8459
Strategie i programy ochrony zdrowia 12330
Programy profilaktyki zdrowotnej 1132
Psychiatria 3191
KONKURS OFERT - Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego 3531
Bezpieczeństwo 36240
Realizacja zadań obronnych 523
2014 8060
2013 1455
2015 7035
2016 3532
2017 5172
Ochrona przeciwpożarowa 3476
Ochrona przeciwpowodziowa 940
Rezerwacja biletów lotniczych 40715
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 17050

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 18562
Mapa serwisu 12971
Statystyki 16686
Kanały RSS 9572
Kontakt 157592
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu