ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 918478

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3427
Informacja o województwie 51913
Statut Województwa Lubuskiego 16847
Petycje 9423
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 4161
Zbiorcze informacje o petycjach 2628
Złożone do Sejmiku 5176
Złożone do Marszałka i Zarządu 24728
Lobbing 786
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 2841
Informacje roczne 2010
Sejmik Województwa 22943
Kompetencje Sejmiku 11928
Radni Województwa 8320
Zaproszenia 3274
Komisje Sejmiku 1975
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1926
Komisja Budżetu i Finansów 2055
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1853
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1815
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 2196
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1909
Komisja Rewizyjna 2371
Komisje Doraźne Sejmiku 2752
Interpelacje i Wnioski 2668
Rejestry Interpelacji i Wniosków 9009
Interpelacje i Wnioski Radnych 1805
1. Ardelli Tadeusz 7212
2. Balcerzak Klaudiusz 6823
3. Chinalska Anna 10644
4. Ciemnoczołowski Sebastian 6937
5. Dereń Grażyna 5120
6. Fedko Edward Jan 6824
7. Fiedorowicz Czesław 8365
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 10187
9. Grabarek Grzegorz 2769
10. Jaworska Maria 2018
11. Jędrzejczak Tadeusz 2443
12. Kołodziej Zbigniew Jan 6443
13. Kościk Zbigniew 8415
14. Kowal Sławomir Jan 5098
15. Kruczkowski Józef 11702
16. Kucharska Barbara 6039
17. Maciuszonek Wacław Jan 2160
18. Marcinkiewicz Mirosław 5025
19. Mejza Łukasz 8882
20. Możejko Tomasz 4256
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 4163
22. Osińska Bożena Krystyna 3313
23. Pająk Tadeusz 3544
24. Pawlak Natalia 2827
25. Polak Elżbieta Anna 867
26. Surmacz Marek Tomasz 4387
27. Synowiec Anna 5536
28. Tomczyszyn Stanisław 836
29. Wołowicz Franciszek 4162
30. Wontor Tomasz Paweł 2167
Komarnicki Władysław 5361
Zaręba Marek Bogusław 793
Paluch Robert 2315
Dajczak Władysław 4546
Sesje Sejmiku 3957
Protokoły z Sesji Sejmiku 1102
V kadencja (2014-2018) 12831
IV kadencja (2010-2014) 11204
III kadencja (2006-2010) 4215
II kadencji (2002-2006) 4078
I kadencji (1998-2002) 3863
Zarząd Województwa 6943
Skład Zarządu 15927
Kompetencje Zarządu 3351
Rady i Organy Doradcze 3006
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 684
Skład Rady 522
Kompetencje i Zadania 1027
Uchwały i Dezyderaty 574
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 3
Kompetencje i Zadania 961
Informacje Bieżące 947
Skład Prezydium 434
Skład Rady 515
Uchwały WRDS 676
Stanowiska i Opinie 670
Akty prawne 5067347
Urząd Marszałkowski 11688
Kompetencje i zadania 46584
Kontakt - Departamenty i Biura 508680
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 8107
Co i jak załatwić 53618
Departamenty 65882
Sprawy 60553
Statut Urzędu 1989
Regulamin organizacyjny 45265
Struktura organizacyjna 49711
Zawiadomienia 90738
Obwieszczenia 42946
Ogłoszenia 84179
Publiczny transport zbiorowy 11608
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 13307
Kontrola 3576
Procedury kontroli 1338
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 7471
Kontrole zewnętrzne 2410
Nadzór właścicielski 11677
Dostęp do informacji publicznej 4119
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2167
Inspektor Danych Osobowych 157
Elektroniczna skrzynka podawcza 2166
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 23
Tłumacz języka migowego 18013
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 5950
Praktyki u Marszałka 5175
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 512796
Aktualne 313693
W toku 151819
Wyniki 221410
Archiwalne 198520
Wyniki innych postępowań 128352
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 24884
Profil nabywcy 27147
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 4181
Dialog Techniczny 63919
Zamówienia do 30 000 Euro 119535
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 929400
Aktualne 151894
W toku 388465
Wyniki 521111
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 83591
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 94091
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 60461
Finanse i budżet województwa 23776
2018 5119
2017 17314
2016 30498
2015 29546
2014 39442
2013 49242
2012 55828
2011 34125
2010 24010
2009 16325
2008 17683
2007 13859
2006 15894
2005 7037
2004 7315
Sprawozdanie o zaległych należnościach 5387
Sprawozdania finansowe 11570
Poręczenia i gwarancje 3128
Rok 2009 4498
Rok 2007 4109
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 6132
Majątek (mienie) województwa 10349
Nieruchomości 247477
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 16113
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 6892
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 192
Informacje o stanie mienia 6213
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 21090
Główne dokumenty programowe 2470
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 3303
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 1422
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 2139
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 1036
Kontrakt Terytorialny 927
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz.Urz.Woj. Lub 2018.1163) 486
Dokumenty programowe branżowe 966
Strategia Energetyki 2861
Strategia Polityki Społecznej 1545
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 765
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 1471
Programy Polityki Społecznej 3180
Strategia Rozwoju Kultury 1465
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 2437
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 717
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 8833
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1098
Plan transportowy 4083
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 640
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 595
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 809
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 696
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1843
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 7440
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 3005
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 3000
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 9392
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 4342
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 11744
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 9848
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 3097
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 3618
Plany 2923
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 23248
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 3
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 4
Projekty - konsultacje społeczne 2309
Oświadczenia majątkowe 478656
Druki oświadczeń majątkowych 36391
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 448364
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1966
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 28342
Początek kadencji 2010-2014 2100
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 72024
Ochrona Środowiska 164900
Raporty wojewódzkie 8441
Rejestr Informacji o Środowisku 11099
Stacje Demontażu Pojazdów 10241
Punkty Zbierania Pojazdów 5129
Polityka Społeczna 8684
Stypendia Marszałka 34400
Ośrodki adopcyjne 4469
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 2970
Organizacje Pozarządowe 26055
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 52801
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 5874
Otwarte konkursy ofert 10691
Ogłoszenia 7811
2018 33922
2017 28732
2016 31281
Ogłoszenia archwalne 585
2011 2291
2012 3123
2013 2366
2014 2574
2015 2991
Druki do pobrania 18424
Wykaz dotacji 7220
2018 5007
2017 9810
Wykazy dotacji archiwalne 533
2006 715
2007 688
2008 720
2009 661
2010 763
2011 723
2012 1148
2013 2175
2014 1929
2015 2228
2016 2614
Tryb pozakonkursowy 2953
Ogloszenia 311601
Druki do pobrania 10906
Wykaz dotacji 17854
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 904
Komisja konkursowa 34141
Konsultacje społeczne 13960
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 20499
III kadencja RDPPWL 3101
Kadencje archiwalne 308
I kadencja RDPPWL 1099
II kadencja RDPPWL 3724
Regulaminy RDPPWL 2830
Nabór do RDPPWL na III kadencję 3588
KONTAKT DO RDPPWL 4207
Akty prawne 11118
Kultura 2520
Strategie i Programy 9155
Rejestr Instytucji Kultury 1776
Ochrona Zabytków 6047
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 2580
Współpraca Zagraniczna 2736
Priorytety Współpracy Zagranicznej 4055
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8609
Strategie i programy ochrony zdrowia 21910
Programy profilaktyki zdrowotnej 2610
Psychiatria 4984
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie profilaktyki nowotworowej 5209
Konsultacje społeczne 280
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich - ogłoszenie naboru 4036
Bezpieczeństwo 40895
Realizacja zadań obronnych 912
2014 8884
2013 1645
2015 8070
2016 4926
2017 7465
2018 516
Ochrona przeciwpożarowa 5169
Rezerwacja biletów lotniczych 44803
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 20292

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 21405
Mapa serwisu 14829
Statystyki 19342
Kanały RSS 11207
Kontakt 191559
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu