ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 738378

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3424
Informacja o województwie 46018
Statut Województwa Lubuskiego 15335
Petycje 7175
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 2792
Zbiorcze informacje o petycjach 1146
Złożone do Sejmiku 3451
Złożone do Marszałka i Zarządu 13354
Lobbing 748
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 1593
Informacje roczne 1355
Sejmik Województwa 21618
Kompetencje Sejmiku 7252
Radni Województwa 6220
Zaproszenia 1068
Komisje Sejmiku 1446
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1324
Komisja Budżetu i Finansów 1436
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1287
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1315
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 1664
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1319
Komisja Rewizyjna 1690
Komisje Doraźne Sejmiku 1958
Interpelacje i Wnioski 2319
Rejestry Interpelacji i Wniosków 6256
Interpelacje i Wnioski Radnych 1086
1. Ardelli Tadeusz 4901
2. Balcerzak Klaudiusz 5182
3. Chinalska Anna 7246
4. Ciemnoczołowski Sebastian 5294
5. Dereń Grażyna 4043
6. Fedko Edward Jan 4581
7. Fiedorowicz Czesław 6185
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 7224
9. Grabarek Grzegorz 1865
10. Jaworska Maria 1522
11. Jędrzejczak Tadeusz 2052
12. Kołodziej Zbigniew Jan 5065
13. Kościk Zbigniew 6883
14. Kowal Sławomir Jan 3624
15. Kruczkowski Józef 8235
16. Kucharska Barbara 4910
17. Maciuszonek Wacław Jan 1674
18. Marcinkiewicz Mirosław 3564
19. Mejza Łukasz 5994
20. Możejko Tomasz 3240
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 2505
22. Osińska Bożena Krystyna 2530
23. Pająk Tadeusz 2589
24. Pawlak Natalia 2107
25. Polak Elżbieta Anna 641
26. Surmacz Marek Tomasz 3469
27. Synowiec Anna 4081
28. Tomczyszyn Stanisław 595
29. Wołowicz Franciszek 3151
30. Wontor Tomasz Paweł 1569
Komarnicki Władysław 3977
Zaręba Marek Bogusław 580
Paluch Robert 1822
Dajczak Władysław 3411
Sesje Sejmiku 3663
Protokoły z Sesji Sejmiku 850
V kadencja (2014-2018) 9128
IV kadencja (2010-2014) 8732
III kadencja (2006-2010) 3226
II kadencji (2002-2006) 3282
I kadencji (1998-2002) 3104
Zarząd Województwa 6857
Skład Zarządu 10566
Kompetencje Zarządu 2366
Rady i Organy Doradcze 1415
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Kompetencje i Zadania 250
Skład Rady 134
Uchwały i Dezyderaty 127
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 1
Kompetencje i Zadania 209
Skład Rady 133
Uchwały WRDS 202
Stanowiska i Opinie 179
Akty prawne 4481153
Urząd Marszałkowski 9296
Kompetencje i zadania 41086
Kontakt - Departamenty i Biura 461436
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 3173
Co i jak załatwić 46194
Departamenty 45003
Sprawy 42316
Statut Urzędu 671
Regulamin organizacyjny 41269
Struktura organizacyjna 46925
Zawiadomienia 66271
Obwieszczenia 26952
Ogłoszenia 55839
Publiczny transport zbiorowy 8644
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 11557
Kontrola 2779
Procedury kontroli 606
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 4306
Kontrole zewnętrzne 1081
Nadzór właścicielski 7795
Dostęp do informacji publicznej 2318
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1115
Elektroniczna skrzynka podawcza 1042
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 22
Tłumacz języka migowego 12763
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 4351
Praktyki u Marszałka 3016
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 505800
Aktualne 236923
W toku 136052
Wyniki 199409
Archiwalne 178388
Wyniki innych postępowań 94961
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 24145
Profil nabywcy 24000
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 2457
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 797
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 800
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 622
Dialog Techniczny 51664
Zamówienia do 30 000 Euro 94442
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 861404
Aktualne 136074
W toku 359917
Wyniki 480863
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 79091
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 77895
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 34894
Finanse i budżet województwa 21571
2018 509
2017 11930
2016 23678
2014 35983
2015 25936
2012 53618
2013 46206
2010 21776
2011 31838
2009 15202
2008 16138
2007 12861
2006 14808
2005 6477
2004 6683
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4823
Sprawozdania finansowe 9892
Poręczenia i gwarancje 2812
Rok 2009 4120
Rok 2007 3723
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5700
Majątek (mienie) województwa 8021
Nieruchomości 200205
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 11325
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 5060
Informacje o stanie mienia 4246
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 15671
Główne dokumenty programowe 1937
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 1883
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 597
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 1128
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 267
Kontrakt Terytorialny 265
Dokumenty programowe branżowe 565
Strategia Energetyki 1324
Strategia Polityki Społecznej 758
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 222
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 354
Programy Polityki Społecznej 1873
Strategia Rozwoju Kultury 744
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 1124
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 205
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 4009
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 572
Plan transportowy 2404
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 176
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 158
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 222
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 123
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1419
Studium Integracji 5491
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 2077
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 2138
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 6766
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 3078
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 8774
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 7209
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 1706
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 1842
Plany 2442
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 17588
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 1
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 1
Projekty - konsultacje społeczne 1532
Oświadczenia majątkowe 452805
Druki oświadczeń majątkowych 29061
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 353631
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1585
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 23045
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 7400
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 6355
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 3796
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 3938
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 3858
Koniec kadencji 2006-2010 1811
Początek kadencji 2010-2014 1744
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 65632
Ochrona Środowiska 129150
Raporty wojewódzkie 6094
Rejestr Informacji o Środowisku 9635
Stacje Demontażu Pojazdów 8915
Punkty Zbierania Pojazdów 4492
Polityka Społeczna 6943
Stypendia Marszałka 23004
Ośrodki adopcyjne 3424
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 2045
Organizacje Pozarządowe 25755
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 40839
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 4824
Otwarte konkursy ofert 10681
Ogłoszenia 7804
2017 18081
2016 27976
Ogłoszenia archwalne 176
2011 876
2012 1048
2013 1003
2014 1240
2015 1285
Druki do pobrania 15474
Wykaz dotacji 7204
2017 3809
Wykazy dotacji archiwalne 182
2006 333
2007 299
2008 256
2009 259
2010 260
2011 290
2012 442
2013 1046
2014 762
2015 926
2016 955
Tryb pozakonkursowy 2944
Ogloszenia 270326
Druki do pobrania 9153
Wykaz dotacji 13774
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 332
Komisja konkursowa 28183
Konsultacje społeczne 12561
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 19054
III kadencja RDPPWL 2198
Kadencje archiwalne 135
I kadencja RDPPWL 495
II kadencja RDPPWL 1717
Regulaminy RDPPWL 2246
Nabór do RDPPWL na III kadencję 2914
KONTAKT DO RDPPWL 3808
Akty prawne 9004
Kultura 2436
Strategie i Programy 3858
Rejestr Instytucji Kultury 728
Ochrona Zabytków 3049
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 1779
Współpraca Zagraniczna 2548
Priorytety Współpracy Zagranicznej 1763
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8510
Strategie i programy ochrony zdrowia 14398
Programy profilaktyki zdrowotnej 1411
Psychiatria 3430
KONKURS OFERT - Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego 3816
Bezpieczeństwo 37646
Realizacja zadań obronnych 569
2014 8247
2013 1487
2015 7335
2016 3846
2017 5793
Ochrona przeciwpożarowa 3850
Ochrona przeciwpowodziowa 1090
Rezerwacja biletów lotniczych 41884
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 17957

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 19517
Mapa serwisu 13645
Statystyki 17481
Kanały RSS 10124
Kontakt 165281
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu