Statystyki - Urząd Marszałkowski
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 937487

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3428
Informacja o województwie 52922
Statut Województwa Lubuskiego 17048
Petycje 9770
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 4325
Zbiorcze informacje o petycjach 2911
Złożone do Sejmiku 5386
Złożone do Marszałka i Zarządu 26459
Lobbing 801
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 2993
Informacje roczne 2100
Sejmik Województwa 23198
Kompetencje Sejmiku 12761
Radni Województwa 8721
Zaproszenia 3624
Komisje Sejmiku 2048
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1997
Komisja Budżetu i Finansów 2133
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1918
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1909
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 2269
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1972
Komisja Rewizyjna 2493
Komisje Doraźne Sejmiku 2901
Interpelacje i Wnioski 2734
Rejestry Interpelacji i Wniosków 9838
Interpelacje i Wnioski Radnych 1984
1. Ardelli Tadeusz 7592
2. Balcerzak Klaudiusz 7162
3. Chinalska Anna 11214
4. Ciemnoczołowski Sebastian 7225
5. Dereń Grażyna 5412
6. Fedko Edward Jan 7153
7. Fiedorowicz Czesław 8715
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 10905
9. Grabarek Grzegorz 2905
10. Jaworska Maria 2086
11. Jędrzejczak Tadeusz 2528
12. Kołodziej Zbigniew Jan 6748
13. Kościk Zbigniew 8855
14. Kowal Sławomir Jan 5350
15. Kruczkowski Józef 12307
16. Kucharska Barbara 6308
17. Maciuszonek Wacław Jan 2250
18. Marcinkiewicz Mirosław 5318
19. Mejza Łukasz 9328
20. Możejko Tomasz 4446
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 4402
22. Osińska Bożena Krystyna 3428
23. Pająk Tadeusz 3698
24. Pawlak Natalia 3019
25. Polak Elżbieta Anna 900
26. Surmacz Marek Tomasz 4604
27. Synowiec Anna 5776
28. Tomczyszyn Stanisław 857
29. Wołowicz Franciszek 4365
30. Wontor Tomasz Paweł 2242
Komarnicki Władysław 5545
Zaręba Marek Bogusław 813
Paluch Robert 2427
Dajczak Władysław 4713
Sesje Sejmiku 4012
Protokoły z Sesji Sejmiku 1127
V kadencja (2014-2018) 13563
IV kadencja (2010-2014) 11569
III kadencja (2006-2010) 4353
II kadencji (2002-2006) 4178
I kadencji (1998-2002) 3989
Zarząd Województwa 6952
Skład Zarządu 16784
Kompetencje Zarządu 3445
Rady i Organy Doradcze 3270
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 784
Skład Rady 589
Kompetencje i Zadania 1121
Uchwały i Dezyderaty 631
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 5
Kompetencje i Zadania 1069
Informacje Bieżące 1271
Skład Prezydium 536
Skład Rady 560
Uchwały WRDS 747
Stanowiska i Opinie 761
Akty prawne 5234283
Urząd Marszałkowski 12161
Kompetencje i zadania 47392
Kontakt - Departamenty i Biura 518964
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 8925
Co i jak załatwić 55583
Departamenty 72262
Sprawy 65288
Statut Urzędu 2123
Regulamin organizacyjny 45868
Struktura organizacyjna 50186
Zawiadomienia 94817
Obwieszczenia 45675
Ogłoszenia 88802
Publiczny transport zbiorowy 12172
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 13539
Kontrola 3663
Procedury kontroli 1466
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 8168
Kontrole zewnętrzne 2763
Nadzór właścicielski 12505
Dostęp do informacji publicznej 4373
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2279
Inspektor Danych Osobowych 315
Elektroniczna skrzynka podawcza 2336
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 25
Tłumacz języka migowego 18682
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 6140
Praktyki u Marszałka 5459
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 514517
Aktualne 329160
W toku 156923
Wyniki 227348
Archiwalne 204036
Wyniki innych postępowań 134016
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 24984
Profil nabywcy 27586
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 4394
Dialog Techniczny 66867
Zamówienia do 30 000 Euro 125404
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 942947
Aktualne 156163
W toku 395195
Wyniki 532144
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 84476
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 97092
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 65552
Finanse i budżet województwa 24125
2018 6036
2017 18205
2016 31469
2015 30235
2014 40058
2013 49679
2012 56156
2011 34463
2010 24371
2009 16514
2008 17902
2007 13978
2006 16072
2005 7125
2004 7409
Sprawozdanie o zaległych należnościach 5472
Sprawozdania finansowe 11884
Poręczenia i gwarancje 3171
Rok 2009 4542
Rok 2007 4144
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 6202
Majątek (mienie) województwa 10651
Nieruchomości 257237
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 17301
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 7227
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 254
Informacje o stanie mienia 6497
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 21986
Główne dokumenty programowe 2520
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 3703
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 1520
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 2287
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 1228
Kontrakt Terytorialny 1064
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz.Urz.Woj. Lub 2018.1163) 868
Dokumenty programowe branżowe 1013
Strategia Energetyki 3244
Strategia Polityki Społecznej 1667
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 875
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 1695
Programy Polityki Społecznej 3488
Strategia Rozwoju Kultury 1577
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 2614
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 848
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 9890
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1149
Plan transportowy 4366
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 712
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 670
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 894
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 759
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1894
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 7886
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 3094
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 3081
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 9701
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 4487
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 12100
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 10085
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 3423
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 3911
Plany 2973
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 24306
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 4
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 5
Projekty - konsultacje społeczne 2400
Oświadczenia majątkowe 486029
Druki oświadczeń majątkowych 37365
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 473227
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 2017
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 29078
Początek kadencji 2010-2014 2166
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 72993
Ochrona Środowiska 174179
Raporty wojewódzkie 8815
Rejestr Informacji o Środowisku 11525
Stacje Demontażu Pojazdów 10532
Punkty Zbierania Pojazdów 5229
Polityka Społeczna 8984
Stypendia Marszałka 36637
Ośrodki adopcyjne 4623
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 3098
Organizacje Pozarządowe 26109
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 54338
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 6065
Otwarte konkursy ofert 10694
Ogłoszenia 7851
2018 38880
2017 29338
2016 31610
Ogłoszenia archwalne 655
2011 2538
2012 3545
2013 2675
2014 2908
2015 3356
Druki do pobrania 19133
Wykaz dotacji 7221
2018 6394
2017 10703
Wykazy dotacji archiwalne 568
2006 776
2007 746
2008 775
2009 731
2010 832
2011 787
2012 1278
2013 2465
2014 2112
2015 2466
2016 2899
Tryb pozakonkursowy 2955
Ogloszenia 324241
Druki do pobrania 11318
Wykaz dotacji 18700
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 1029
Komisja konkursowa 35240
Konsultacje społeczne 14201
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 20800
III kadencja RDPPWL 3305
Kadencje archiwalne 329
I kadencja RDPPWL 1220
II kadencja RDPPWL 4107
Regulaminy RDPPWL 2902
Nabór do RDPPWL na III kadencję 3691
KONTAKT DO RDPPWL 4260
Akty prawne 11441
Kultura 2540
Strategie i Programy 10035
Rejestr Instytucji Kultury 1954
Ochrona Zabytków 6507
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 3048
Współpraca Zagraniczna 2759
Priorytety Współpracy Zagranicznej 4386
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8621
Strategie i programy ochrony zdrowia 23145
Programy profilaktyki zdrowotnej 2785
Psychiatria 5394
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie profilaktyki nowotworowej 5340
Konsultacje społeczne 440
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich 5667
Bezpieczeństwo 41314
Realizacja zadań obronnych 953
2014 8976
2013 1666
2015 8189
2016 5059
2017 7724
2018 627
Ochrona przeciwpożarowa 5379
Rezerwacja biletów lotniczych 45200
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 20558

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 21704
Mapa serwisu 14984
Statystyki 19583
Kanały RSS 11394
Kontakt 196300
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu