ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 824918

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3424
Informacja o województwie 48234
Statut Województwa Lubuskiego 15913
Petycje 7958
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 3385
Zbiorcze informacje o petycjach 1789
Złożone do Sejmiku 4157
Złożone do Marszałka i Zarządu 18063
Lobbing 771
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 2154
Informacje roczne 1656
Sejmik Województwa 22287
Kompetencje Sejmiku 8882
Radni Województwa 7039
Zaproszenia 2039
Komisje Sejmiku 1605
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1579
Komisja Budżetu i Finansów 1673
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1504
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1510
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 1904
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1558
Komisja Rewizyjna 1983
Komisje Doraźne Sejmiku 2249
Interpelacje i Wnioski 2429
Rejestry Interpelacji i Wniosków 6992
Interpelacje i Wnioski Radnych 1297
1. Ardelli Tadeusz 6034
2. Balcerzak Klaudiusz 5868
3. Chinalska Anna 8888
4. Ciemnoczołowski Sebastian 6067
5. Dereń Grażyna 4597
6. Fedko Edward Jan 5786
7. Fiedorowicz Czesław 7365
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 8662
9. Grabarek Grzegorz 2281
10. Jaworska Maria 1745
11. Jędrzejczak Tadeusz 2220
12. Kołodziej Zbigniew Jan 5836
13. Kościk Zbigniew 7663
14. Kowal Sławomir Jan 4359
15. Kruczkowski Józef 10434
16. Kucharska Barbara 5517
17. Maciuszonek Wacław Jan 1881
18. Marcinkiewicz Mirosław 4270
19. Mejza Łukasz 7636
20. Możejko Tomasz 3718
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 3209
22. Osińska Bożena Krystyna 2900
23. Pająk Tadeusz 3047
24. Pawlak Natalia 2388
25. Polak Elżbieta Anna 743
26. Surmacz Marek Tomasz 3937
27. Synowiec Anna 4881
28. Tomczyszyn Stanisław 708
29. Wołowicz Franciszek 3649
30. Wontor Tomasz Paweł 1870
Komarnicki Władysław 4742
Zaręba Marek Bogusław 673
Paluch Robert 2084
Dajczak Władysław 4000
Sesje Sejmiku 3784
Protokoły z Sesji Sejmiku 961
V kadencja (2014-2018) 10797
IV kadencja (2010-2014) 9960
III kadencja (2006-2010) 3607
II kadencji (2002-2006) 3661
I kadencji (1998-2002) 3356
Zarząd Województwa 6901
Skład Zarządu 12468
Kompetencje Zarządu 2736
Rady i Organy Doradcze 2033
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 286
Skład Rady 269
Kompetencje i Zadania 533
Uchwały i Dezyderaty 277
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 1
Kompetencje i Zadania 477
Informacje Bieżące 382
Skład Prezydium 131
Skład Rady 250
Uchwały WRDS 357
Stanowiska i Opinie 326
Akty prawne 4671747
Urząd Marszałkowski 10316
Kompetencje i zadania 43330
Kontakt - Departamenty i Biura 478489
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 4868
Co i jak załatwić 49050
Departamenty 53119
Sprawy 49802
Statut Urzędu 1201
Regulamin organizacyjny 42929
Struktura organizacyjna 48147
Zawiadomienia 75064
Obwieszczenia 33676
Ogłoszenia 65554
Publiczny transport zbiorowy 9900
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 12291
Kontrola 3103
Procedury kontroli 878
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 5346
Kontrole zewnętrzne 1641
Nadzór właścicielski 9419
Dostęp do informacji publicznej 3106
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1559
Elektroniczna skrzynka podawcza 1495
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 22
Tłumacz języka migowego 14976
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 5038
Praktyki u Marszałka 3788
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 508828
Aktualne 268540
W toku 142266
Wyniki 207778
Archiwalne 186491
Wyniki innych postępowań 112051
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 24494
Profil nabywcy 25532
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 3237
Dialog Techniczny 56296
Zamówienia do 30 000 Euro 104359
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 887525
Aktualne 140506
W toku 370462
Wyniki 496545
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 81277
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 84343
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 44733
Finanse i budżet województwa 22399
2018 2937
2017 14036
2016 26536
2014 37350
2015 27476
2012 54505
2013 47581
2010 22987
2011 32897
2009 15673
2008 16831
2007 13305
2006 15256
2005 6688
2004 6914
Sprawozdanie o zaległych należnościach 5073
Sprawozdania finansowe 10597
Poręczenia i gwarancje 2931
Rok 2009 4302
Rok 2007 3898
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5895
Majątek (mienie) województwa 8895
Nieruchomości 221811
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 13223
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 5885
Informacje o stanie mienia 5103
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 17628
Główne dokumenty programowe 2141
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 2469
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 901
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 1453
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 537
Kontrakt Terytorialny 540
Dokumenty programowe branżowe 719
Strategia Energetyki 1908
Strategia Polityki Społecznej 1079
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 425
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 801
Programy Polityki Społecznej 2450
Strategia Rozwoju Kultury 1022
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 1826
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 407
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 6384
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 789
Plan transportowy 3216
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 369
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 328
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 467
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 326
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1582
Studium Integracji 6337
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 2447
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 2508
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 8034
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 3633
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 10108
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 8502
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 2386
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 2604
Plany 2653
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 20034
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 2
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 1
Projekty - konsultacje społeczne 1833
Oświadczenia majątkowe 462416
Druki oświadczeń majątkowych 31156
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 388260
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1737
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 25507
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 8459
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 6995
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 4254
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 4393
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 4143
Koniec kadencji 2006-2010 1999
Początek kadencji 2010-2014 1908
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 68343
Ochrona Środowiska 142911
Raporty wojewódzkie 7105
Rejestr Informacji o Środowisku 10224
Stacje Demontażu Pojazdów 9383
Punkty Zbierania Pojazdów 4741
Polityka Społeczna 7646
Stypendia Marszałka 27669
Ośrodki adopcyjne 3876
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 2420
Organizacje Pozarządowe 25866
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 45815
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 5262
Otwarte konkursy ofert 10684
Ogłoszenia 7807
2018 7563
2017 25486
2016 29628
Ogłoszenia archwalne 276
2011 1577
2012 1964
2013 1622
2014 1856
2015 2116
Druki do pobrania 16503
Wykaz dotacji 7211
2017 5457
Wykazy dotacji archiwalne 308
2006 501
2007 485
2008 448
2009 426
2010 496
2011 485
2012 750
2013 1491
2014 1301
2015 1513
2016 1648
Tryb pozakonkursowy 2945
Ogloszenia 286297
Druki do pobrania 9860
Wykaz dotacji 15540
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 562
Komisja konkursowa 31085
Konsultacje społeczne 13138
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 19732
III kadencja RDPPWL 2565
Kadencje archiwalne 218
I kadencja RDPPWL 777
II kadencja RDPPWL 2740
Regulaminy RDPPWL 2537
Nabór do RDPPWL na III kadencję 3225
KONTAKT DO RDPPWL 3987
Akty prawne 9916
Kultura 2480
Strategie i Programy 6013
Rejestr Instytucji Kultury 1136
Ochrona Zabytków 4319
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 2131
Współpraca Zagraniczna 2621
Priorytety Współpracy Zagranicznej 2666
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8552
Strategie i programy ochrony zdrowia 16908
Programy profilaktyki zdrowotnej 1950
Psychiatria 3926
KONKURS OFERT - Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego 4246
Bezpieczeństwo 39091
Realizacja zadań obronnych 736
2014 8555
2013 1564
2015 7674
2016 4292
2017 6693
2018 118
Ochrona przeciwpożarowa 4419
Rezerwacja biletów lotniczych 43186
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 18923

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 20236
Mapa serwisu 14128
Statystyki 18243
Kanały RSS 10562
Kontakt 176889
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu