ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 972609

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3432
Informacja o województwie 58079
Statut Województwa Lubuskiego 18451
Petycje 12095
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 5429
Zbiorcze informacje o petycjach 3826
Złożone do Sejmiku 6563
Złożone do Marszałka i Zarządu 36584
Lobbing 826
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 3908
Informacje roczne 2653
Rady i organy doradcze 5222
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 2194
Skład Rady 1088
Kompetencje i Zadania 1840
Uchwały i Dezyderaty 1029
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 10
Kompetencje i Zadania 1917
Informacje Bieżące 3519
Skład Prezydium 1086
Skład Rady 1093
Uchwały WRDS 1497
Stanowiska i Opinie 1429
Zarząd Województwa 7018
Skład Zarządu 22111
Kompetencje Zarządu 4289
Akty prawne 6365629
Urząd Marszałkowski 14701
Kompetencje i zadania 54475
Kontakt - Departamenty i Biura 574224
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 13720
Co i jak załatwić 69575
Departamenty 107247
Sprawy 97509
Statut Urzędu 3023
Regulamin organizacyjny 48927
Struktura organizacyjna 52960
Zawiadomienia 117394
Obwieszczenia 58215
Ogłoszenia 113473
Publiczny transport zbiorowy 14040
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 14744
Kontrola 4381
Procedury kontroli 2697
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 11540
Kontrole zewnętrzne 4303
Dostęp do informacji publicznej 5718
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2951
Ochrona Danych Osobowych 1801
Elektroniczna skrzynka podawcza 3228
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 30
Tłumacz języka migowego 22543
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 7192
Praktyki u Marszałka 6637
Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego - On-Line 0
Sejmik Województwa 24542
Kompetencje Sejmiku 17149
Radni Województwa 11622
Oświadczenie Klubów Radnych art. 23 ust. 3a ustawy o samorządzie województwa 162
VI kadencja (2018-2023) 177
Zaproszenia na sesje 5236
Komisje Sejmiku 2622
VI kadencja (2018-2023) 744
V kadencja (2014-2018) 473
Interpelacje i zapytania Radnych 3191
Rejestry Interpelacji i zapytań 13370
Interpelacje i zapytania Radnych kadencji 2018-2023 493
1. ARDELLI Tadeusz 213
2. CHINALSKA Anna 282
3. CIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 116
4. CIEŚLAK Marek 122
5. FEDKO Edward Jan 171
6. GOŚNIOWSKA-KOLA Małgorzata Barbara 460
7. HARĘŹLAK Wioleta 98
8. HATKA Helena 94
9. JABŁOŃSKI Marcin Artur 116
10. JAWORSKA Maria 107
11. JĘDRZEJCZAK Tadeusz 85
12. KOŁODZIEJ Zbigniew Jan 165
13. KOŚCIK Zbigniew 164
14. KOWAL Sławomir Jan 219
15. KULCZYCKA Beata Katarzyna 175
16. ŁATWIŃSKI Kazimierz 261
17. MACIUSZONEK Wacław Jan 98
18. MARCINKIEWICZ Mirosław 99
19. MEJZA Łukasz 112
20. MOTOWIDEŁKO Bogusław 178
21. MROZEK Aleksandra 311
22. PALUCH-SŁOWIŃSKA Małgorzata Beata 196
23. PŁONKA Elżbieta Teresa 144
24. POLAK Elżbieta Anna 109
25. POTĘGA Grzegorz Michał 92
26. SURMACZ Marek Tomasz 101
27. SYNOWIEC Anna 201
28. ŚWIREPO Jan 244
29. TOMCZYSZYN Stanisław 79
30. WIERCHOWICZ Jerzy 134
Interpelacje i wnioski Radnych kadencji 2014-2018 2588
1. Ardelli Tadeusz 9161
2. Balcerzak Klaudiusz 8746
3. Chinalska Anna 13777
4. Ciemnoczołowski Sebastian 8771
5. Dereń Grażyna 6742
6. Fedko Edward Jan 8456
7. Fiedorowicz Czesław 10409
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 12976
9. Grabarek Grzegorz 3968
10. Jaworska Maria 2442
11. Jędrzejczak Tadeusz 2877
12. Kołodziej Zbigniew Jan 8119
13. Kościk Zbigniew 10502
14. Kowal Sławomir Jan 6421
15. Kruczkowski Józef 14686
16. Kucharska Barbara 7488
17. Maciuszonek Wacław Jan 2788
18. Marcinkiewicz Mirosław 6429
19. Mejza Łukasz 11526
20. Możejko Tomasz 5330
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 5450
22. Osińska Bożena Krystyna 4135
23. Pająk Tadeusz 4362
24. Pawlak Natalia 4099
25. Polak Elżbieta Anna 1039
26. Surmacz Marek Tomasz 5369
27. Synowiec Anna 6688
28. Tomczyszyn Stanisław 1017
29. Wołowicz Franciszek 5046
30. Wontor Tomasz Paweł 2651
Komarnicki Władysław 6375
Zaręba Marek Bogusław 964
Paluch Robert 3008
Dajczak Władysław 5598
Sesje Sejmiku 4270
Protokoły z Sesji Sejmiku 1313
VI kadencja (2018-2023) 268
V kadencja (2014-2018) 16391
IV kadencja (2010-2014) 13012
III kadencja (2006-2010) 5148
II kadencji (2002-2006) 4952
I kadencji (1998-2002) 4783
Imienne wykazy głosowań radnych 121
VI kadencja (2018-2023) 346
Kontakt - departamenty i biura 0
Zamówienia publiczne 530997
Aktualne 406009
W toku 188050
Wyniki 256852
Archiwalne 239994
Profil nabywcy 29972
Dialog Techniczny 80096
Zamówienia do 30 000 Euro 155370
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019 627
zamówienia publiczne - ePlatforma 355
Finanse i budżet województwa 26229
2019 2825
2018 11634
2017 22964
2016 35922
2015 33501
2014 42913
2013 52649
2012 58130
2011 36643
2010 26070
2009 18175
2008 19666
2007 15100
2006 17068
2005 7773
2004 8041
Sprawozdania finansowe 13621
Dokumenty programowe województwa lubuskiego 27558
Główne dokumenty programowe 2848
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 5396
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 2278
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 3091
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 2254
Kontrakt Terytorialny 1801
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz.Urz.Woj. Lub 2018.1163) 3199
Dokumenty programowe branżowe 1324
Strategia Energetyki 5255
Strategia Polityki Społecznej 2305
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 1526
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 2957
Programy Polityki Społecznej 5014
Strategia Rozwoju Kultury 2186
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 3549
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 1640
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 15193
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1524
Plan transportowy 5914
Strategia Rozwoju Portu Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 1227
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 1157
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 1642
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 1500
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 2237
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 9747
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 3688
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 3655
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 11119
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 5262
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 13717
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 11178
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 4652
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 5237
Plany 3300
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 28159
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 5
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 10
Projekty - konsultacje społeczne 3031
Oświadczenia majątkowe 526703
Druki oświadczeń majątkowych 43526
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 617153
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 2376
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 31638
Początek kadencji 2010-2014 2650
Majątek (mienie) województwa 12473
Nieruchomości 319635
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 23162
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 9114
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 908
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 318
Informacje o stanie mienia 8503
Nadzór właścicielski 572
Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 77756
Nabory i konkursy na wolne stanowiska 1013049
Aktualne 171393
W toku 426894
Wyniki 583663
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 90700
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 112274
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 96957
Polityka społeczna 10986
Stypendia Marszałka 51763
Ośrodki adopcyjne 5538
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 3916
Organizacje pozarządowe 26612
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 65647
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 7036
Otwarte konkursy ofert 10915
Ogłoszenia 7900
2019 24921
2018 55535
2017 32359
2016 33378
2015 1050
2014 795
2013 857
2012 899
2011 587
Druki do pobrania 22619
Wykaz dotacji 7246
2019 4398
2018 14059
2017 12560
Wykazy dotacji archiwalne 852
2006 1160
2007 1118
2008 1146
2009 1207
2010 1231
2011 1154
2012 1859
2013 3804
2014 3097
2015 3725
2016 4314
Tryb pozakonkursowy 2979
Ogloszenia 398116
Druki do pobrania 13932
Wykaz dotacji 24391
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 1641
Komisja konkursowa 40982
Konsultacje społeczne 16306
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 22103
III kadencja RDPPWL 4378
Kadencje archiwalne 448
I kadencja RDPPWL 1732
II kadencja RDPPWL 5990
Regulaminy RDPPWL 3362
Nabór do RDPPWL na III kadencję 4399
KONTAKT DO RDPPWL 4727
Akty prawne 13323
Współpraca zagraniczna 2946
Priorytety Współpracy Zagranicznej 6571
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Kultura 2645
Strategie i Programy 15029
Rejestr Instytucji Kultury 3286
Ochrona Zabytków 10453
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 4768
Ochrona środowiska 212432
Raporty wojewódzkie 10760
Wykaz danych o środowisku 13008
Stacje Demontażu Pojazdów 12078
Punkty Zbierania Pojazdów 5772
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami-BDO 674
Ochrona zdrowia 8693
Strategie i programy ochrony zdrowia 29273
Programy profilaktyki zdrowotnej 3720
Psychiatria 7134
Projekt "Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom ..." 6041
Konsultacje społeczne 1972
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich 11608
In vitro 3917
Bezpieczeństwo 44197
Realizacja zadań obronnych 1298
2014 9623
2013 1781
2015 8985
2016 5949
2017 9168
2018 1663
2019 339
Ochrona przeciwpożarowa 6317
Zastrzeganie dokumentów 148
Rezerwacja biletów lotniczych 47129
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 22527
Wybory samorządowe 2018 4242
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 1750
Wojewódzka Komisja Wyborcza 1786
WYNIKI WYBORÓW DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 1036

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 23711
Mapa serwisu 16078
Statystyki 21669
Kanały RSS 12199
Kontakt 232837
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu