ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3714/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 265/3714/18 Obowiązujący
2 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3713/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego polegającego na dysponowaniu środkami pieniężnymi w związku z zawartymi umowami z bankami 265/3713/18 Obowiązujący
3 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3712/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 czerwca 2018 r. 265/3712/18 Obowiązujący
4 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3711/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 15 czerwca 2018 r. 265/3711/18 Obowiązujący
5 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3710/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 806/1, położonej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Niepodległości, obręb 2 Górczyn 265/3710/18 Obowiązujący
6 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3709/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 732/27, położonej w Torzymiu, obręb 0073 Torzym 265/3709/18 Obowiązujący
7 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3708/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 732/16 i 732/17, położonej w Torzymiu, przy ul. Biernackiego 265/3708/18 Obowiązujący
8 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3707/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 667/4, 667/5, 667/6 i 667/76, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej 265/3707/18 Obowiązujący
9 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3706/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 667/2, 667/3 i 667/75, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej 265/3706/18 Obowiązujący
10 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3705/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 34/147, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/27 265/3705/18 Obowiązujący
11 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3704/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 265/3704/18 Obowiązujący
12 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3703/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4405F (ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego) od km 0+622,12 do km 0+685,40, polegającej na budowie dodatkowego wylotu ze skrzyżowania z drogą powiatową nr 4406F (ul. Podgórna) w Zielonej Górze” 265/3703/18 Obowiązujący
13 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3702/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 32 – odcinek Smolno Wielkie – Wojnowo w związku z budową ścieżki rowerowej” w ramach zadania pn.: „Zintegrowany system ścieżek rowerowych w Gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek” 265/3702/18 Obowiązujący
14 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3701/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Lubinicko od km ok. 1+770 do km ok. 1+830 i od km ok. 2+530 do km ok. 2+635 w zakresie budowy chodnika” 265/3701/18 Obowiązujący
15 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3700/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K04/17 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 265/3700/18 Obowiązujący
16 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3699/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 190/2581/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 265/3699/18 Obowiązujący
17 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3698/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 265/3698/18 Obowiązujący
18 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3697/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 261/3619/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT 265/3697/18 Obowiązujący
19 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3696/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 53/634/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 265/3696/18 Obowiązujący
20 2018-06-12 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 265/3695/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 265/3695/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu