ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2010-03-30 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLVIII/493/2010 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi ......................................................... na Zarząd Województwa Lubuskiego XLVIII/493/2010 Obowiązujący
2 2009-10-28 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/411/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 października 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi ............................ na Marszałka Województwa Lubuskiego XLIII/411/2009 Obowiązujący
3 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/240/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Biura Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu własnego „Park Technologii Kosmicznych” 16/240/19 Obowiązujący
4 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/239/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Biura Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu własnego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” 16/239/19 Obowiązujący
5 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/238/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Biura Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu własnego pn. „Lubuskie e-Zdrowie” 16/238/19 Obowiązujący
6 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/237/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Biura Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu własnego pn. „Lubuski e-Urząd II” 16/237/19 Obowiązujący
7 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/236/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Biura Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem własnym pn. „Lubuski e-Urząd” 16/236/19 Obowiązujący
8 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/235/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Biura Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem własnym pn. „Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II” 16/235/19 Obowiązujący
9 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/234/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Kierownika Wydziału ds. Certyfikacji Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Certyfikującej RPO-L2020 związanego z prowadzeniem bieżącej działalności województwa w zakresie załatwiania spraw i podpisywania korespondencji w obszarze działania Wydziału ds. Certyfikacji 16/234/19 Obowiązujący
10 2000-12-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXI/145/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego wskutek zrzeczenia się mandatu XXI/145/2000 Obowiązujący
11 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/233/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033 16/233/19 Obowiązujący
12 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/232/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze 16/232/19 Obowiązujący
13 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/231/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w kolejnym (czwartym) przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 34/147, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/27 16/231/19 Obowiązujący
14 2000-12-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXI/144/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 grudnia 2000 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych XXI/144/2000 Zmieniony
15 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/230/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej 16/230/19 Obowiązujący
16 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/229/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej 16/229/19 Obowiązujący
17 2019-02-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 16/228/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej łączącej rondo DOZAMET z ul. Brzozową oraz przebudowa ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego” 16/228/19 Obowiązujący
18 2000-12-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXI/143/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie dokonania zmian budżetu województwa lubuskiego na 2000 rok XXI/143/2000 Obowiązujący
19 2000-12-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXI/142/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 grudnia 2000 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "PROGRAMU ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO na lata 2000-2002" XXI/142/2000 Obowiązujący
20 2000-12-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXI/141/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz miasta Gorzowa Wlkp. XXI/141/2000 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu