ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-05-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2521/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do prowadzenia w imieniu Zarządu Województwa lubuskiego negocjacji w przedmiocie ceny zbywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze udziałów w Lubuskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 184/2521/17 Obowiązujący
2 2017-05-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2520/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 maja 2017 r. 184/2520/17 Obowiązujący
3 2017-05-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2519/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 333/78, położonej w Ciborzu, obręb Międzylesie, gmina Skąpe 184/2519/17 Obowiązujący
4 2017-05-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2518/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 34/153, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 184/2518/17 Obowiązujący
5 2017-05-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2517/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 34/147, położonej w Międzyrzeczu, przy ul. Poznańskiej 109/27 184/2517/17 Obowiązujący
6 2017-05-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2516/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej 184/2516/17 Obowiązujący
7 2017-05-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2515/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku znajdującego się na gruncie oddawanym w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej 184/2515/17 Obowiązujący
8 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2514/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz określenia szczegółowego trybu pracy Komisji w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 184/2514/17 Obowiązujący
9 2017-05-18 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2513/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. oraz ponownego ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 184/2513/17 Obowiązujący
10 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2512/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Województwa Lubuskiego za 2016 r. 184/2512/17 Obowiązujący
11 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2511/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 184/2511/17 Obowiązujący
12 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2510/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. 184/2510/17 Obowiązujący
13 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2509/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. 184/2509/17 Obowiązujący
14 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2508/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków o przyznanie dotacji w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa lubuskiego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz zatwierdzenia „Regulaminu konkursu dotacji” 184/2508/17 Obowiązujący
15 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2507/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmiany zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego 184/2507/17 Obowiązujący
16 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2506/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 132/1704/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Podziałanie 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 184/2506/17 Obowiązujący
17 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2505/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT 184/2505/17 Obowiązujący
18 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2504/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.2 Promocja regionu – ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 184/2504/17 Obowiązujący
19 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2503/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II – Ekspansja gospodarcza MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 184/2503/17 Obowiązujący
20 2017-05-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 184/2502/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 184/2502/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu