ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2012-05-21 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia woli połączenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze STANOWISKO SWL 21 05 2012 Obowiązujący
2 2012-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIV/229/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024 UCHWAŁA NR XXIV/229/12 Obowiązujący
3 2012-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIV/228/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XXIV/228/12 Obowiązujący
4 2012-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIV/226/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku UCHWAŁA NR XXIV/226/12 Obowiązujący
5 2012-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIV/227/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXIV/227/12 Obowiązujący
6 2012-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIV/225/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2012 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego UCHWAŁA NR XXIV/225/12 Obowiązujący
7 2012-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIV/224/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze UCHWAŁA NR XXIV/224/12 Obowiązujący
8 2012-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIV/223/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Lubuskie pełni funkcję podmiotu tworzącego UCHWAŁA NR XXIV/223/12 Obowiązujący
9 2012-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIV/222/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą: „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp. UCHWAŁA NR XXIV/222/12 Obowiązujący
10 2012-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIV/221/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek” UCHWAŁA NR XXIV/221/12 Obowiązujący
11 2012-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIV/220/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. UCHWAŁA NR XXIV/220/12 Obowiązujący
12 2012-05-21 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXIV/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze UCHWAŁA NR XXIV/219/12 Obowiązujący
13 2012-06-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXV/256/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XXV/256/12 Obowiązujący
14 2012-06-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXV/255/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubuskiego do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Lubuskiego Kuratora Oświaty UCHWAŁA NR XXV/255/12 Obowiązujący
15 2012-06-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXV/254/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Sejmiku Województwa Lubuskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. w sprawie skargi na uchwałę Nr XLIII/409/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie UCHWAŁA NR XXV/254/12 Obowiązujący
16 2012-06-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXV/253/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024 UCHWAŁA NR XXV/253/12 Obowiązujący
17 2012-06-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXV/252/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XXV/252/12 Obowiązujący
18 2012-06-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXV/251/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Gminie miejskiej Nowa Sól pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy dwóch statków rzecznych UCHWAŁA NR XXV/251/12 Obowiązujący
19 2012-06-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXV/250/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii, co do umorzenia odsetek stanowiących należność pieniężną o charakterze cywilnoprawnym, przysługującą Województwu Lubuskiemu od Wojewódzkiej Rady Koordynacyjnej Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej UCHWAŁA NR XXV/250/12 Obowiązujący
20 2012-06-11 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXV/249/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego UCHWAŁA NR XXV/249/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu