ˆ

Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Strategia Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-05 23:36:32 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-05 23:37:03 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

"Strategia Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego do roku 2015" została uchwalona przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 22 marca 2004 r. uchwałą Nr XVI/119/2004.
 
WPROWADZENIE
 
O poziomie konkurencyjności województwa lubuskiego wobec innych regionów zdecyduje zdolność do efektywnego i skutecznego wykorzystania potencjału rynkowego i naukowego w celu podniesienia standardu życia mieszkańców, poprawienia pozycji rynkowej oraz tworzenia wartości dodanej. Globalizacja, europeizacja i osiągnięcie postępu technologicznego wymagają od lubuskiej gospodarki nie tylko efektywnego wykorzystania wiedzy, doświadczenia technologicznego, źródeł finansowania, umiejętności menedżerskich i marketingowych, wykwalifikowanego personelu oraz odpowiedniego parku maszynowego, ale także odpowiedniego systemu transportowego.
 
Transport powinien służyć przemieszczaniu ludzi i towarów „w zgodzie z zasadami polityki zrównoważonego rozwoju kraju”. Równowaga ta rozpatrywana powinna być w następujących aspektach: społecznym, ekologicznym, gospodarczym, przestrzennym, funkcjonalnym. Regionalny system transportowy z odpowiednią infrastrukturą transportową - równomiernie rozmieszczona sieć drogowa, dobrze rozwinięta sieć połączeń kolejowych, wodnych i lotniczych - to ważny element sukcesu województwa.
 
W „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego” opracowanej przez Urząd Marszałkowski i przyjętej w formie uchwały 6 marca 2000 roku na sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego jako Cel główny 1 zapisano: „zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu”. Wśród przedsięwzięć dotyczących modernizacji dróg, budowy obwodnic i przepraw mostowych wyróżniono „działania na rzecz szerszego wykorzystania kolei i dróg wodnych w transporcie pasażerskim i towarowym”. 11 grudnia 2000 roku na sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego przedstawiono i przyjęto „Założenia strategii transportu województwa lubuskiego”.
 
Niniejsze opracowanie wykonane zostało jako rozwinięcie i uzupełnienie tych założeń, kierunków, metod i procedur. Najważniejsze tezy i kierunki opracowania były kreowane i weryfikowane na Lubuskich Warsztatach Transportowych (24 wrzesień 2003 Zielona Góra - przedstawiciele gmin, powiatów, instytucji i przedsiębiorstw transportowych), na warsztatach branżowych (9 grudzień, 2003, Zielona Góra - przedstawiciele firm różnych gałęzi transportu oraz samorządów terytorialnych województwa), Warsztatach lokalnych (27 styczeń 2004 Zbąszynek - przedstawiciele gmin i powiatu świebodzińskiego; 29 styczeń 2004 Żagań - przedstawiciele gmin i powiatów: żagańskiego i żarskiego; 3 luty 2004 Zielona Góra - przedstawiciele gmin i powiatów: zielonogórskiego, nowosolskiego, wschowskiego i krośnieńskiego; 5 luty Gorzów Wlkp - przedstawiciele gmin i powiatów: gorzowskiego, słubickiego, sulęcińskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego), warsztatach poświęconych tematyce dotyczącej „usprawnienia komunikacji publicznej w województwie lubuskim poprzez wprowadzenie autobusów szynowych” (4 luty 2004 Zielona Góra) oraz na wielu konferencjach naukowych (Warszawa 2002, Szczecin 2001, Zakopane 2000, Zielona Góra 2000-2003, Słubice 2003), a także podczas badań z wykorzystaniem ankiet, wywiadów indywidualnych przeprowadzonych wśród przedstawicieli instytucji samorządowych województwa oraz firm transportowych, stowarzyszeń i organizacji funkcjonujących w tym sektorze.
 
Obiektem badań niniejszego opracowania jest regionalny system transportowy w województwie obejmujący następujące jego gałęzie: transport kołowy, transport kolejowy, transport wodny oraz transport lotniczy wraz z jego instytucjonalizacją.
 
Na podstawie analizy stanu istniejącego, doświadczeń krajowych i zagranicznych określono prawdopodobne trendy rozwoju, możliwości jego wspomagania i instytucjonalizacji oraz sformułowano podstawowe wytyczne, które powinny być uwzględnione przy kreowaniu regionalnej polityki transportowej.
 
Założenia i kierunki rozwoju należy w trakcie realizacji, z uwzględnieniem „zasady permanentnej aktualizacji”, weryfikować badaniami szczegółowymi dotyczącymi możliwości koherencji transportów różnych rodzajów, możliwości współdziałania transportowego w przekroju poszczególnych poziomów samorządowych (gminy, powiaty), możliwości instytucjonalizacji transportu w aspekcie ponadregionalnym i międzynarodowym, a także możliwości zarządzania i finansowania transportu publicznego z uwzględnieniem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).
 
Strategia wdrażania wymagać będzie monitorowania.
 
 
System zarządzania realizacją strategii tworzą następujące podsystemy:

•podmioty zarządzające (Zarząd Województwa, Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego, Komisja Transportu, Jednostka Koordynująca),
•instrumenty realizacji (w tym monitoring i aktualizacja).
Na bazie tych opracowań w oparciu o Strategię Rozwoju Transportu Województwa do roku 2015 powinien powstać Regionalny System Transportowy Województwa Lubuskiego zapewniający, łącznie z innymi branżowymi programami, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy województwa.

W Regionalnym Systemie Transportowym szczególną rolę będą pełnić będą, m.in. Komisja Transportu, Lubuski Zarząd Komunikacji, Bank Danych Transportowych, Regionalne Centra Logistyczne oraz Lubuskie Linie Kolejowe.
 
Komisja Transportu pełni społeczny nadzór nad realizacją strategii (zgodnie z założeniami Agendy 21) oraz rolę doradczą dla Zarządu Województwa w zakresie dostosowania zawartości strategii do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej. Komisja Transportu ma charakter międzysektorowy (skupia przedstawicieli wszystkich gałęzi transportu i inne zainteresowane podmioty).
 
Najważniejsze zadania Komisji Transportu:
- społeczny nadzór nad realizacją strategii, monitoring społeczny wprowadzania strategii w życie,
- wymiana doświadczeń koordynatorów i realizatorów strategii,
- aktualizacja strategii,
- utrzymanie ciągłości planowania.

 
Komisja jest instytucjonalnym wyrazem niezbędnym dla skutecznego wdrażania strategii partnerstwa miedzy różnymi sektorami, rodzajem związku między władzami regionalnymi i innymi organizacjami, w którym wszystkie strony zachowują swoją niezależność, ale zgadzają się współdziałać, aby osiągnąć wspólne cele. W ten sposób wdrażanie strategii staje się zbiorem przedsięwzięć partnerskich i budowania społeczeństwa obywatelskiego.
 
Do zadań Lubuskiego Zarządu Komunikacji należeć będzie: koordynacja i integracja transportu regionalnego, kontraktowanie usług przewozowych, zarządzanie przewozami pasażerskimi, zarządzanie ruchem, informowanie społeczeństwa. Lubuski Zarząd Komunikacji zawierać będzie długoterminowe umowy z wyłonionymi w drodze przetargu przewoźnikami transportu drogowego i szynowego, na realizacje przewozów na określonych liniach i określonych trasach w obszarze województwa jak również wchodzących w obszar województw sąsiednich oraz Brandenburgii i Saksonii. Utworzenie Banku Danych Transportowych powinno służyć bieżącej kontroli realizacji i ewentualnych korekt polityki transportowej.

Pełna treść dokumentu "Strategia Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego do roku 2015" dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - Departament Gospodarki.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Mikołaj Radziński Data wytworzenia informacji: 2012-04-05 23:36:32
Osoba, która odpowiada za treść: Mikołaj Radziński Data wprowadzenia do BIP 2012-04-05 23:36:32
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-05 23:37:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-16 12:04:09
Artykuł był wyświetlony: 1883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu