Chcesz otrzymywać najnowsze informacje?
Zapisz się do newslettera.
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego

 

Drukuj informację

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego

Ogłoszono: 2012-05-21 14:17:28 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

W dniu 18 stycznia 2011 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o powołaniu Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
(Uchwała Nr 11/113/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego oraz trybu powołania jej członków.) Rada składać się będzie m.in. z dziesięciu przedstawicieli organizacji i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa lubuskiego.
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady spośród przedstawicieli organizacji oraz podmiotów, mogą dokonać do dnia 23 marca 2011 r.:
  1. organizacje;
  2. podmioty, prowadzące działalność na terenie województwa lubuskiego.
Zgłoszenie odbywa się zgodnie z Regulaminem trybu powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego (stanowiącym zał. do Uchwały Zarządu) na załączonym wzorze - "Karty zgłoszenia kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego".
Do zgłoszenia kandydata załącza się:
  1. CV kandydata;
  2. oświadczenie kandydata:
  • o niekaralności za przestępstwa umyślne,
  • o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2002 r Nr. 101, poz. 926, z późn. zm.)
  1. zgodę kandydata na upublicznienie wskazanych informacji zawartych w zgłoszeniu.
Do zgłoszenia załączyć należy oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata o prowadzeniu działalności na terenie województwa lubuskiego. Zgłoszenie winno być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. Do zgłoszenia kandydata można załączyć imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od innych organizacji oraz podmiotów, w związku z kandydowaniem do Rady. Informacji na temat powołania Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego udzielają pracownicy Departamentu Infrastruktury Społecznej - tel. 68 45 65 455, 68 45 65 247.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Paszkowski Data wytworzenia informacji: 2012-05-21 14:10:43
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Paszkowski Data wprowadzenia do BIP 2012-05-21 14:10:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-05-21 14:17:28
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Relich Data ostatniej zmiany: 2013-06-27 15:14:18
artykuł był wyświetlony: 755
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »