ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2019-04-10 15:00:42 Informacja ogłoszona dnia 2019-04-10 15:06:01 przez Joanna Relich

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021”, został ogłoszony zgodnie z uchwałą nr 14/190/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku.
 
W dniu 10 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom III sektora w ramach powyższego obszaru.
 
Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:
  • zaktualizowanej kalkulacji kosztów,
  • zaktualizowanego harmonogramu,
  • zaktualizowanego opisu poszczególnych działań.
Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w BIP, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.  
Dokumenty należy niezwłocznie dostarczyc osobiście lub przesłać na  adres: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
 
Zgodnie z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert w momencie otrzymania dotacji należy dostarczyć:
  1. w przypadku podmiotów nie wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego kopię aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę lub prezydenta (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
  2. w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych i dekret powołujący kościelną osobę prawną;
  3. statut organizacji pozarządowej, podmiotu;
  4. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli.
Poniżej zamieszczamy wyniki otwartego konkursu ofert.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosław Glaz - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Województwa Lubuskiego Data wprowadzenia do BIP 2019-04-10 15:00:42
Wprowadził informację do BIP: Joanna Relich Data udostępnienia informacji: 2019-04-10 15:06:01
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Relich Data ostatniej zmiany: 2019-04-10 15:06:01
Artykuł był wyświetlony: 167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu