ˆ

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-04 21:53:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

OCHRONA ZDROWIA
 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
ul. Dąbrówki 15 c
65-096 Zielona Góra
tel.: (68) 328 48 00
fax: (68) 328 48 04
e-mail:
www.womp.zgora.pl
 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
ul. Fabryczna 70
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax (95) 720 23 06
e-mail:
www.womp.gorzow.pl
 
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra
tel.: (68) 329 62 01
tel./fax: (68) 327 02 21
e-mail:
www.szpital.zgora.pl
 
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.
ul. Dekerta 1
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: (95) 733 12 27/22
fax: (95) 733 12 21
e-mail:
www.szpital.gorzow.pl
 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
ul. Chrobrego 2
65-043 Zielona Góra
tel./fax: (68) 320 22 25
e-mail:
www.pogotowie.zgora.pl
 
Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Wielkiego 7
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: (95) 727 80 64
fax: (95) 727 80 70
e-mail:
www.ratmed-gorzow.pl
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
Cibórz 5
66-213 Skąpe
tel.: (68) 34 19 255 (wew. 234)
fax: (68) 34 19 494
e-mail:
www.ciborz.eu
 
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
tel.: (95) 742 87 00
fax: (95) 742 87 01
e-mail:
www.obrzyce.eu
 
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 52
66-235 Torzym
tel.: (68) 341 63 00
fax: (68) 341 30 40
e-mail:
www.szpitaltorzym.pl
 
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.
ul. Zamkowa 1
66-200 Świebodzin
tel.: (68) 475 06 01
fax: (68) 475 06 02
e-mail:
www.loro.pl
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
ul. Zamkowa 1
66-003 Zabór
tel.: (68) 327 40 28
fax: (68) 321 80 08
e-mail:
www.cldim.zgora.pl
 
Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Dworek"
Nowy Dworek 46
66-200 Świebodzin
tel.: (68) 381 01 67, 604 623 744
fax: (68) 381 01 67 (wew. 11)
e-mail:
www.nowydworek.com
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDKOL" w Zielonej Górze
Plac Kolejarza 1
65-020 Zielona Góra
tel.: (68) 452 15 59
fax: (68) 452 15 58
e-mail:
www.medkol.pl
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp.
ul. Dworcowa 13
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: (95) 739 29 50
fax: (95) 739 29 52
e-mail:
www.pdspzoz.pl

Akapit nr 2 - brak tytułu

OŚWIATA
 
 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze
ul. Chopina 15 a
65 - 031 Zielona Góra
tel. 0 68 / 328 64 21
fax. 0 68 / 328 64 24

http://www.odn.zgora.pl

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
ul. Łokietka 23
66 - 400 Gorzów Wlkp.
tel. 0 95 / 721 61 11
fax. 0 95 / 721 61 12

www.womgorz.edu.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze
ul. Wazów 44
65 - 044 Zielona Góra
tel. 0 68 / 327 13 25
fax. 0 68 / 327 13 25

http://www.medyk.zgora.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.
ul. Dowgielewiczowej 5
66 - 400 Gorzów Wlkp.
tel. 0 95 / 735 90 15
fax. 0 95 / 735 90 15

www.msz.gorzow.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze
al. Wojska Polskiego 9
65 - 077 Zielona Góra
tel. 0 68 / 453 26 45
fax. 0 68 / 453 26 45

www.pbw.zgora.pl

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze
ul. Zamkowa 1f
66 - 003 Zabór
tel. 0 68 / 352 35 27 lub 0 665 557 040
fax. 0 68 / 352 35 27

www.mos.zgora.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście
ul. Kargowska 61
66 - 110 Babimost
tel. 0 68 / 351 24 12
fax. 0 68 / 351 20 20

www.eduapple.pl/mow_babimost

Akapit nr 3 - brak tytułu

KULTURA I SPORT
 
Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze
Adres:
al. Niepodległości 3 - 5
65-075 Zielona Góra
 
tel.: 68/452 72 72
fax.: 68/452 72 52
e-mail.:
strona internetowa: www.teatr.zgora.pl
 
Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.
Adres:
ul. Teatralna 9
66-400 Gorzów Wlkp.
 
tel.: 95/728 99 34
fax: 95/728 99 35
e-mail:
strona internetowa: www.teatr-gorzow.pl
 
Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze
Adres:
pl. Powstańców Wlkp. 10
65-075 Zielona Góra
 
tel.: 68/325 65 12, 14, fax: 68/325 65 13
e-mail:
strona internetowa: www.filharmoniazg.pl
 
Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
Adres:
ul. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra
 
tel.: 68/452 93 01
fax: 68/320 88 34
e-mail:
strona internetowa: www.rcak.pl
 
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
Adres:
al. Niepodległości 15
65-048 Zielona Góra
 
tel.: 68/327 23 45, 320 26 78
fax: 68/324 65 61
e-mail: l
strona internetowa: www.mzl.zgora.pl
 
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.
Adres:
ul. Warszawska 35
66-400 Gorzów Wlkp.
 
tel.: 95/732 28 43
fax: 95/732 38 14
e-mail:
strona internetowa: www.muzeumlubuskie.pl
 
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli
Adres:
ul. Ochla - Muzealna 5
66-006 Zielona Góra
 
tel.: 068/321 15 91
fax: 068/321 14 73
e-mail:
strona internetowa: www.muzeumochla.pl
 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
Adres:
al. Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra
 
tel.: 68/453 26 02
fax: 68/453 26 03
e-mail:
strona internetowa: www.wimbp.zgora.pl
 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.
Adres:
ul. Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
 
tel., fax: 95/727 80 40
e-mail:
strona internetowa: www.wimbp.gorzow.pl
 
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie imienia Zbigniewa Majewskiego
Adres:
ul. Drzonków-Olimpijska 20
66-004 Drzonków
 
tel.(sekretariat) 0./68 / 321 43 44
e-mail:

Akapit nr 4 - brak tytułu

POLITYKA SPOŁECZNA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 36
65-042 Zielona Góra
tel. +48 68/323 18 80
fax: +48 68/352 39 54
e-mail:

Akapit nr 5 - brak tytułu

INNE
 
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze
ul. Piaskowa 2
65-209 Zielona Góra
tel. (0-68) 327 02 09
fax (0-68) 327-02-09
e-mail:
 
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. (0-68) 45-65-290
fax (0-68) 45-65-290
e-mail:
http://www.wodgik.lubuskie.pl
 
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze (w stanie likwidacji od 1 stycznia 2018 r.)
ul. Ptasia 2b
65-514 Zielona Góra
tel. 0.68 / 452 76 00
fax (0-68) 327-02-08
internet: http://melioracja.lubuskie.pl
e-mail:
 
Melioracja Lubuska (w stanie likwidacji od 1 stycznia 2018 r.)
ul. Mazowiecka 2
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 722 60 42
fax (0-95) 722-60-41
 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
ul. Franciszka Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 782-20-10
fax (0-95) 782-20-15
e-mail:
internet: http://www.zpkwl.gorzow.pl
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Podmiejska 18
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 732 43 77, (0-95) 725-76-44
fax (0-95) 725-76-43
e-mail:
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
ul. Nowa 4b
65-339 Zielona Góra
tel. (0-68) 476 53 70
fax (0-68) 47-65-377
e-mail:
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-031 Zielona Góra
tel. 0.68 / 328 03 00
internet: http://www.zdw.zgora.pl
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
tel. 0.68 / 456 56 56, 456 56 10
internet: http://www.wup.zgora.pl ,
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Mikołaj Radziński Data wytworzenia informacji: 2012-04-04 21:53:34
Osoba, która odpowiada za treść: Mikołaj Radziński Data wprowadzenia do BIP 2012-04-04 21:53:34
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-04 21:56:21
Osoba, która zmieniła informację: Marek Faściszewski Data ostatniej zmiany: 2019-05-13 08:35:54
Artykuł był wyświetlony: 36038 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu