ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kompetencje i Zadania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-11 14:02:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

24 lipca 2015 roku Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240). Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Ponadto Rada działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Jednym z postanowień ustawy było powołanie wojewódzkich rad dialogu społecznego.
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie lubuskim została utworzona w dniu 23 grudnia 2015 roku Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego Nr 109/2015. 25 stycznia 2016 roku odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady, na którym członkowie wybrali na Przewodniczącego Pana Macieja Jankowskiego reprezentującego Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Do właściwości Rady należy:
1) wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach:
a) objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej lub samorządowej z terenu województwa lubuskiego,
b) o zasięgu wojewódzkim, przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego
2) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych ustaw.
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Łoś Data wytworzenia informacji: 2017-09-11 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Górniak Data wprowadzenia do BIP 2017-09-11 14:02:21
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Halasz Data udostępnienia informacji: 2017-09-12 13:43:15
Osoba, która zmieniła informację: Radosław Pająk Data ostatniej zmiany: 2019-02-18 10:17:29
Artykuł był wyświetlony: 1652 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu