ˆ

Plan transportowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje społeczne PLAN TRANSPORTOWY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-22 12:12:41

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich”

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), Marszałek Województwa Lubuskiego informuje, iż opracowany projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru województwa lubuskiego został wyłożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. nr 352. Dokument dostępny jest również do pobrania w wersji elektronicznej w  niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Uwagi do projektu, w formie pisemnej, mogą być składane w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 14 maja 2014r.:
 • bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. nr 352, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00;
 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: , wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”;
 • faksem na nr 68 325 50 38;
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Infrastruktury i Komunikacji
  ul. Podgórna 7,  65 - 057 Zielona Góra (liczy się data wpływu).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Majdański Data wytworzenia informacji: 2014-04-22 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Majdański Data wprowadzenia do BIP 2014-04-22 12:12:41
Wprowadził informację do BIP: Wojciech Majdański Data udostępnienia informacji: 2014-04-23 08:41:28
Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Majdański Data ostatniej zmiany: 2014-04-23 08:41:28
Artykuł był wyświetlony: 9335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan transportowy - sprawozdanie z konsultacji społecznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-08-18 08:27:09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Klauza Data wytworzenia informacji: 2014-08-18 07:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Klauza Data wprowadzenia do BIP 2014-08-18 08:27:09
Wprowadził informację do BIP: Wojciech Majdański Data udostępnienia informacji: 2014-08-18 08:37:03
Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Majdański Data ostatniej zmiany: 2014-08-18 08:37:03
Artykuł był wyświetlony: 7378 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PLAN TRANSPORTOWY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-09-17 07:17:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

16 września 2014r. Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego.
 
Podstawę prawną do sporządzenia Planu transportowego stanowią przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym. Celem opracowania dokumentu jest określenie podstawowych zasad funkcjonowania wojewódzkich przewozów pasażerskich, dla których właściwym organizatorem jest Marszałek Województwa Lubuskiego. Dokument stanowi akt prawa miejscowego, będący instrumentem prawnym, który jest niezbędny w procesie organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
 
Oprócz obligatoryjnych zagadnień dotyczących wyboru rodzaju środków transportu, zasad organizacji rynku przewozów, oceny i prognozy potrzeb przewozowych, planowanej sieci komunikacyjnej, pożądanego standardu usług przewozowych, przewidywanego sposobu organizowania systemu informacji dla pasażera, a także przewidywanego finansowania usług przewozowych, w Planie transportowym ujęto inne elementy, istotne z punktu widzenia organizatora przewozów. Celem Planu transportowego jest również określenie możliwych działań dla poprawy efektywności oraz ustabilizowania zarządzania usługami świadczonymi na regulowanym rynku przewozów pasażerskich, których organizatorem jest Marszałek Województwa Lubuskiego.
 
W treści tego dokumentu znajdują się założenia oraz mechanizmy konieczne do zastosowania w celu lepszego dostosowania oferty przewozowej do popytu na usługi oraz umożliwiające projektowanie pożądanego stanu docelowego. Na podstawie określonych kierunków rozwoju Województwa Lubuskiego, oceny i prognoz zapotrzebowania na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie oraz przewidywanych kosztów realizacji tych przewozów, określono linie komunikacyjne, na których zaplanowano przyszłe wykonywanie przewozów
o charakterze użyteczności publicznej, które będą finansowane ze środków budżetowych samorządu województwa lubuskiego.
 
Plan transportowy obejmuje minimalny wariant funkcjonowania tych linii, oparty o dotychczasowe usługi dofinansowane z budżetu samorządu województwa lubuskiego oraz warianty rozwojowe, stanowiące docelowe rozszerzenie oferty przewozowej w kierunku poprawy standardu podróży, przejawiającego się m.in. jej komfortem, a także zapewnieniem odpowiedniej regularności i częstotliwości połączeń.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Majdański Data wytworzenia informacji: 2014-09-17 07:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Majdański Data wprowadzenia do BIP 2014-09-17 07:17:55
Wprowadził informację do BIP: Wojciech Majdański Data udostępnienia informacji: 2014-09-19 12:22:51
Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Majdański Data ostatniej zmiany: 2014-09-19 12:22:50
Artykuł był wyświetlony: 6788 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne - aktualizacja Planu transportowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-28 10:19:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich”
 
Działając na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), Marszałek Województwa Lubuskiego informuje, iż opracowany projekt aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru województwa lubuskiego został wyłożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. nr 352. Dokument dostępny jest również do pobrania w wersji elektronicznej w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Uwagi do projektu, w formie pisemnej, mogą być składane w terminie od dnia 31 sierpnia 2015r. do dnia 20 września 2015r.:
 • bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
  ul. Podgórna 7, pok. nr 352, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00;
 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: , wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”;
 • faksem na nr 68 325 50 38;
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Infrastruktury i Komunikacji ul. Podgórna 7,  65 - 057 Zielona Góra (liczy się data wpływu).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Majdański Data wytworzenia informacji: 2015-08-28 07:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Majdański Data wprowadzenia do BIP 2015-08-28 10:19:52
Wprowadził informację do BIP: Wojciech Majdański Data udostępnienia informacji: 2015-08-28 12:36:09
Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Majdański Data ostatniej zmiany: 2015-08-28 12:36:09
Artykuł był wyświetlony: 5067 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwagi do aktualizacji Planu transportowego w konsultacjach społecznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-24 09:07:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Bajran Data wytworzenia informacji: 2015-11-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Bajran Data wprowadzenia do BIP 2015-11-24 09:07:29
Wprowadził informację do BIP: Wojciech Majdański Data udostępnienia informacji: 2015-11-24 09:11:14
Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Majdański Data ostatniej zmiany: 2015-11-24 09:11:43
Artykuł był wyświetlony: 3971 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Aktualizacja Planu transportowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-24 09:22:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 16 listopada 2015 roku Sejmiku Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę Nr XIV/142/15 w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Bajran Data wytworzenia informacji: 2015-11-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Bajran Data wprowadzenia do BIP 2015-11-24 09:22:41
Wprowadził informację do BIP: Wojciech Majdański Data udostępnienia informacji: 2015-11-24 13:37:21
Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Majdański Data ostatniej zmiany: 2015-11-24 13:37:21
Artykuł był wyświetlony: 4035 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne planu transportowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-16 10:24:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich”
 
Działając na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), Marszałek Województwa Lubuskiego informuje, iż opracowany projekt aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru województwa lubuskiego został wyłożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. nr 331. Dokument dostępny jest również do pobrania jako załączniki do niniejszej wiadomości.
Uwagi do projektu, w formie pisemnej, mogą być składane w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do 8 kwietnia 2016r.:
 • bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
  ul. Podgórna 7, pok. nr 331, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00;
 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: , wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”;
 • faksem na nr 68 325 50 38;
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Infrastruktury i Komunikacji ul. Podgórna 7,  65 - 057 Zielona Góra (liczy się data wpływu).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Bajran Data wytworzenia informacji: 2016-03-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zdzisław Smoła Data wprowadzenia do BIP 2016-03-16 10:24:13
Wprowadził informację do BIP: Wojciech Majdański Data udostępnienia informacji: 2016-03-16 14:01:20
Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Majdański Data ostatniej zmiany: 2016-05-30 13:55:56
Artykuł był wyświetlony: 4801 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Aktualny Plan Transportowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-30 08:33:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 16 maja 2016 r. SEJMIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO przyjął uchwałę nr XX/225/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Bajran Data wytworzenia informacji: 2016-06-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zdzisław Smoła Data wprowadzenia do BIP 2016-06-30 08:33:06
Wprowadził informację do BIP: Wojciech Majdański Data udostępnienia informacji: 2016-06-30 08:34:09
Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Majdański Data ostatniej zmiany: 2016-06-30 08:34:09
Artykuł był wyświetlony: 2780 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu