ˆ

Lubuska Społeczna Rada Seniorów

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Powołanie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-14 15:35:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powołanie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 4 października 2016 roku było ważnym wydarzeniem dla całej społeczności lubuskiej. Świadczy ono z jednej strony o trosce samorządu województwa o los osób starszych, z drugiej strony stanowi dowód dużego zainteresowania środowisk senioralnych potrzebą przemawiania o swoich problemach własnym głosem oraz współdecydowania o swojej przyszłości.
Oficjalne wręczenie nominacji do Rady odbyło się w trakcie uroczystości inauguracyjnej XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora w dniu 10 października br. w Zielonogórskiej Filharmonii.
Lubuska Społeczna Rada Seniorów składa się aktualnie z 11 osób, dla których problematyka ta jest szczególnie ważna i bliska. Osoby te reprezentują samorząd województwa oraz różne środowiska senioralne z naszego regionu.
Do jej składu zostały nominowane następujące osoby:
 1. Beata Kiecana – Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,                         
 2. Dorota Matuszak - Doradca Marszałka Województwa Lubuskiego,
 3. Urszula Chudak – Wschowski Kongres Kobiet,
 4. Julita Karasińska  - Stowarzyszenie „Wsparcie” w Witnicy,
 5. Krystyna Magdziarek – Stowarzyszenie Miłośników Trzciela,
 6. Ludmiła Rudziakowicz – Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 7. Brygida Wróblewska – Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 8. Jerzy Mieczysław Jabłoński – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie n/Odrą,
 9. Edward Korban – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim,
 10. Zdzisław Paduszyński – Gminna Rada Seniorów w Krośnie Odrzańskim,
 11. Izabela Kumor-Pilarczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
 
Rada zapewni Seniorom wpływ na poprawę jakości ich życia, przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych oraz podejmie działania zmierzające do umacniania więzi międzypokoleniowych.
Członkowie rady będą służyli swoją wiedzą i doświadczeniem przy tworzeniu nowoczesnej polityki senioralnej naszego regionu.
Na świecie ludzi starszych jest coraz więcej. To zjawisko bez precedensu w historii ludzkości, dlatego nie da się go nie zauważyć. Stwarza to przed nami nowe, liczne wyzwania dotyczące wielu sfer życia Seniorów.
Również w naszym regionie widać postępujący proces starzenia się społeczności. Dlatego też należy zintensyfikować działania na rzecz wzmacniania regionalnej polityki senioralnej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Paszkowski Data wytworzenia informacji: 2016-10-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Paszkowski Data wprowadzenia do BIP 2016-10-14 15:35:00
Wprowadził informację do BIP: Joanna Relich Data udostępnienia informacji: 2016-10-14 15:38:25
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Relich Data ostatniej zmiany: 2017-12-11 14:30:15
Artykuł był wyświetlony: 2206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie naboru kandydatów do Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-02 14:41:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie uchwały nr 121/1570/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów oraz przyjęcia statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania, ogłasza się nabór kandydatów na członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów.
Rada będzie organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Lubuskiego.        
Kandydatem na członka Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów może być osoba, która jest zameldowana na terenie województwa lubuskiego, nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i uczestniczy w pracach podmiotów działających na rzecz osób starszych i polityki senioralnej.
Członkowie Rady powoływani będą przez Marszałka Województwa Lubuskiego w drodze zarządzenia. Kadencja Rady  będzie wynosiła 4 lata licząc od dnia powołania.
Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów podróży i innych kosztów związanych z pracą w Radzie.
Zgłoszenia kandydatury należy dokonać składając lub wysyłając wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy kandydata do Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia (tj. do 23 sierpnia br.) na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra (sekretariat pok. nr 10,
I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy  ul. Dworcowej 13,  66-400 Gorzów Wlkp. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze”.
Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pod nr tel. 068 32 31 885,  068 32 31 887 oraz na adres poczty elektronicznej .
 
Załączniki do ogłoszenia:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Mach Data wytworzenia informacji: 2016-08-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mach Data wprowadzenia do BIP 2016-08-02 14:41:52
Wprowadził informację do BIP: Joanna Relich Data udostępnienia informacji: 2016-08-02 14:54:02
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Relich Data ostatniej zmiany: 2016-08-02 14:54:02
Artykuł był wyświetlony: 2395 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu