Obwieszczenia - Urząd Marszałkowski
ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli drobiu zlokalizowanej w miejscowości Swarzynice gmina Trzebiechów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-27 14:55:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                              Zielona Góra, dnia 26 czerwca 2018 r.
DŚ.II.7222.1.20.2018
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zmianami), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 28 maja 2018 r. przedłożonego przez FARMA s.c. Władysław Piasecki, Maria Borkowska, Swarzynice dz. nr 3/26, 66-130 Bojadła, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu lub hodowli o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 3/28 oraz 3/29 w m. Swarzynice, gm. Trzebiechów.
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Malec-Dyrektor Departamentu Środowiska Data wytworzenia informacji: 2018-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kałużna Data wprowadzenia do BIP 2018-06-27 14:55:43
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2018-06-27 14:57:51
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2018-06-27 14:57:51
Artykuł był wyświetlony: 386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla zakładu Wielobranżowego "Galwanizeria" Sp. z o.o. na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali zlokalizowanej w Żaganiu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-19 12:53:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                 Zielona Góra, 19 marca 2018r.
DŚ.II.7222.28.2018
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 
            Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 21 lutego 2018r. przedłożony przez Zakład Wielobranżowy „Galwanizernia” Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej 5 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej 5.
 
            Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz złożyć uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) lub
- w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 (pokój 1) w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Malec-Dyrektor Departamentu Środowiska Data wytworzenia informacji: 2018-03-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Wielchorska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-19 12:53:37
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2018-03-19 12:56:20
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2018-03-19 12:56:20
Artykuł był wyświetlony: 1352 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pozwolenia wodnoprawnego na modernizację lewostronnego obwałowania rzeki Warty, Modlica - Białobrzegi gmina Pyzdry

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-16 13:18:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

http://www.bip.lubuskie.pl/system/pobierz.php?id=35877

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Malec-Dyrektor Departamentu Środowiska Data wytworzenia informacji: 2017-10-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Smykaj Data wprowadzenia do BIP 2017-10-16 13:18:27
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-10-16 13:19:21
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-10-16 13:19:21
Artykuł był wyświetlony: 3797 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu