ˆ

Zawiadomienia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Żarach ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu spółki MAGOREX w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-09 13:33:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2017-01-09
DŚ.II.7322.57.2016
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
         Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez „MAGOREX” R. Górka Spółka Jawna (z dnia 08.12.2016 r.), o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Spółki
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez „MAGOREX” R. Górka Spółka Jawna, ul. Pienińska 11, 68-200 Żary, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-01-09 13:33:18
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-01-09 13:35:48
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-01-09 13:35:48
Artykuł był wyświetlony: 72 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Drezdenko na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu brzegowego do rzeki Noteć w obrębie Trzebicz gmina Drezdenko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-09 13:23:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                                              Zielona Góra, 2017-01-09
DŚ.II.7322.56.2016
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 21.12.2016 r.) przez Pana Antoniego Dybikowskiego, działającego z pełnomocnictwa Burmistrza Drezdenka, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu brzegowego do rzeki Noteć w km 28+926 na dz. nr 142, 178 (obręb Trzebicz, gm. Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie) i umożliwiającego to korzystanie w związku z przebudową drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Gminę Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, pozwolenia wodnoprawnego.
           Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
           Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2017-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2017-01-09 13:23:31
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2017-01-09 13:25:13
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-01-09 13:39:11
Artykuł był wyświetlony: 73 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr w miejscowości Stary Żagań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-22 09:39:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2016-12-21
DŚ.II.7322.55.2016
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 19.12.2016 r.) przez Państwo Angelikę i Mariusza Wysoczan, zam. Konin Żagański 82, 68-120 Iłowa, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
  • budowę na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr niepodpiwniczonego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, z garażem dwustanowiskowymwraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną oraz zmianą ukształtowania terenu na działce nr ewid. 102/63 obręb 0017 Stary Żagań,
  • gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr ścieków bytowychw szczelnym zbiorniku bezodpływowym na działce nr ewid. 102/63 obręb 0017 Stary Żagań,
    zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Państwo Angelikę i Mariusza Wysoczan, zam. Konin Żagański 82, 68-120 Iłowa, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-12-22 09:39:02
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-12-22 09:47:12
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-12-22 09:47:12
Artykuł był wyświetlony: 144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków zaolejonych i wód drenażowych ze sztolni RT Elektrowni Wodnej Dychów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-16 14:04:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2016-12-15
DŚ.II.7322.54.2016
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
          Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Pana Henryka Subocza (z dnia 08.12.2016 r., znak: PGE EO/OD/T/TO/WI/261/629/2016), działającego z pełnomocnictwa Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A.  zs. w Warszawie, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków z układu ścieków zaolejonych i wód drenażowych ze sztolni RT Elektrowni Wodnej Dychów do kanału odpływowego z elektrowni, z jednoczesnym wygaszeniem ostatecznej decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 11.03.2013 r., znak: DW.II.7322.77.2012
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego.
         Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
        Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
       Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-12-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-12-16 14:04:44
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-12-16 14:07:16
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-12-16 14:07:16
Artykuł był wyświetlony: 167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z rozbudową budynku administracyjnego na terenie ICT Poland w Kostrzynie nad Odrą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-28 14:43:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2016-11-28
DŚ.II.7322.46.2016
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
          Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Pana Michała Wrembel – Dyrektora Generalnego, Członka Zarządu w Sp. z o.o. ICT Poland z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, z dnia 18.11.2016 r., znak: 226/2016, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz na wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z rozbudową budynku administracyjnego na terenie Spółki
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez ICT Poland Sp. z o.o., ul. Włoska 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, pozwolenia wodnoprawnego.
         Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
        Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
       Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-11-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-11-28 14:43:49
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-11-28 14:45:34
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-11-28 14:45:34
Artykuł był wyświetlony: 232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz na wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z rozbudową układu parkingów i dróg wewnętrznych na terenie ICT Poland w Kostrzynie nad Odrą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-28 14:35:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Zielona Góra, 2016-11-28
DŚ.II.7322.45.2016
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Pana Michała Wrembel – Dyrektora Generalnego, Członka Zarządu w Sp. z o.o. ICT Poland z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, z dnia 18.11.2016 r., znak: 227/2016, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz na wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z rozbudową układu parkingów i dróg wewnętrznych na terenie Spółki
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez ICT Poland Sp. z o.o., ul. Włoska 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
         Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-11-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-11-28 14:35:08
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-11-28 14:37:32
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-11-28 14:46:48
Artykuł był wyświetlony: 234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dodatkowych robót w związku z budowaną przepławką dla ryb przy stopniu wodnym Krzywaniec rzeki Bóbr obręb Podgórzyce i obręb Cieszów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-28 14:23:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

                        Zielona Góra 2016-11-28
DŚ.II.7322.44.2016       
                                                                      
Z A W I A D O M I E N I E
 
            Stosownie do art. 127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4  K.p.a.
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem przez Pana Michała Wójciaka pełnomocnika PGE Energia Odnawialna S.A. w Warszawie, ul. Ogrodowa 59A, wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dodatkowych robót w związku z budowaną przepławką ryglową dla ryb przy stopniu wodnym Krzywaniec w km 42+720 rzeki Bóbr na działce nr 89/2 obręb Podgórzyce i na działce  nr 168/4 obręb Cieszów oraz wykonywaną kaskadą na istniejącym rowie opaskowym na działce nr 89/2 obręb Podgórzyce, obejmujących korektę osi przepławki od km 0+021 do km 0+086 od 0,0 do 2,8 m z przesunięciem na tym odcinku lewej skarpy przylegającej do przepławki oraz wykonanie od końca przepławki do wylotu do skarpy koryta rzeki Bóbr, ścianki szczelnej stalowej na długości 26,0 m i wysokości 6,0 m wzdłuż lewego brzegu rowu opaskowego z drenażem przechwytującym naporowe wody piętrzenia jazu, z rur Ø 150 mm w obsypce żwirowej 8/16 mm na długości ścianki szczelnej
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez PGE Energia Odnawialna S.A. w Warszawie, ul. Ogrodowa 59A, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robot dodatkowych w związku z budowaną na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Marszałka Województwa Lubuskiego decyzją znak: DW.II.7322.84.2015 z dnia 09.02.2016 r., przepławką ryglową dla ryb przy stopniu wodnym Krzywaniec w km 42+720 rzeki Bóbr na działce nr 89/2 obręb Podgórzyce i na działce  nr 168/4 obręb Cieszów oraz wykonywaną kaskadą na istniejącym rowie opaskowym na działce nr 89/2 obręb Podgórzyce.
            Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 oraz zamieszcza na stronie BIP tut. organu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański.
Informuję, że zgodnie z art. 41 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku, o którym mowa wyżej, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem wywołuje skutek prawny, tj. uznaje się je za doręczone.
           Ponadto informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organów.
          Zainteresowani przedmiotem postępowania i strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia do dnia  15 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 pokój nr 326 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-11-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-11-28 14:23:16
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-11-28 14:27:35
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-11-28 14:27:35
Artykuł był wyświetlony: 237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch studni wierconych na działce w obrębie miejscowości Wilkowo gmina Świebodzin

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-17 14:24:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2016-11-16
DŚ.II.7322.43.2016
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
          Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Panią Elżbietę Swaryczewską i Pana Krzysztofa Swaryczewskiego, z dnia 28.10.2016 r., o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch studni wierconych na działce ewidencyjnej nr 1/7 obręb Wilkowo, gm. Świebodzin oraz na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych dla potrzeb Fermy Brojlerów w m. Wilkowo
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Panią Elżbietę Swaryczewską, ul. Widokowa 23, 62-007 Jerzykowo, i Pana Krzysztofa Swaryczewskiego, Buczyna 14b, 66-218 Lubrza, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych umożliwiających to korzystanie.
        Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
        Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
        Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-11-17 14:24:39
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-11-17 14:40:32
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-11-17 14:40:32
Artykuł był wyświetlony: 299 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód dla inwestycji pn. "Budowa miejsc obsługi podróżnych kat. I Marwice Zachód" przy drodze ekspresowej S3

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-27 08:37:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2016-10-26
DŚ.II.7322.41.2016
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Pana Ryszarda Kowalskiego (z dnia 14.10.2016 r.), działającego z pełnomocnictwa Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód dla inwestycji pn. „Budowa miejsc obsługi podróżnych kat. I „Marwice Zachód” przy drodze ekspresowej S3”, zlokalizowanych na działkach nr 179/3, 180/9, 178/7 obr. 17 Marwice, jednostka ewidencyjna Lubiszyn, pow. gorzowski, z jednoczesnym wygaszeniem ostatecznej decyzji znak: DW.II.7322.3.2016 z dnia 15.02.2016 r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, pozwolenia wodnoprawnego.
         Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
         Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-10-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-10-27 08:37:58
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-10-27 08:49:26
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-10-27 08:49:26
Artykuł był wyświetlony: 508 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód dla inwestycji pn. "Budowa miejsc obsługi podróżnych kat. I Marwice Wschód" przy drodze ekspresowej S3

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-26 15:27:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2016-10-26
DŚ.II.7322.39.2016
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Pana Ryszarda Kowalskiego (z dnia 14.10.2016 r.), działającego z pełnomocnictwa Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód dla inwestycji pn. „Budowa miejsc obsługi podróżnych kat. I „Marwice Wschód” przy drodze ekspresowej S3”, zlokalizowanych na działkach nr 179/3, 180/3, 178/7 obr. 17 Marwice, jednostka ewidencyjna Lubiszyn, pow. gorzowski, z jednoczesnym wygaszeniem ostatecznej decyzji znak: DW.II.7322.2.2016 z dnia 15.02.2016 r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, pozwolenia wodnoprawnego.
           Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
           Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-10-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-10-26 15:27:06
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-10-27 08:49:26
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-10-27 08:49:26
Artykuł był wyświetlony: 529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia składającego się z dwóch studni wierconych w Bledzewie oraz na odprowadzanie popłucznych do ziemi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-21 13:31:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2016-10-21
DŚ.II.7322.33.2016
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Panią Barbarę Biesiadę o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia składającego się z dwóch studni wierconych SW Nr 1 i SW Nr 2 (dz. nr ewid. 1059/37 obręb Bledzew) oraz na odprowadzanie wód popłucznych do ziemi
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Panią Barbarę Biesiadę, Kleszczewo 2, 66-350 Bledzew, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.
           Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
           Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-10-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-10-21 13:31:41
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-10-21 13:33:20
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-10-21 13:33:20
Artykuł był wyświetlony: 554 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót związanych z budową wewnątrzzakładowej sieci gazowej wraz z infrastrukturą w Arctic Paper w Kostrzynie nad Odrą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-17 14:44:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2016-10-17
DŚ.II.7322.37.2016
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
          Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Pana Piotra Rypałę (z dnia 08.10.2016 r.), działającego z pełnomocnictwa Arctic Paper Kostrzyn S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót związanych z budową wewnątrzzakładowej sieci gazowej wraz z infrastrukturą, związanych z rozbudową źródła energetycznego w Arctic Paper Kostrzyn S.A. na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry (dz. nr ewid. 136/3, 136/4, 136/6 i 87 obręb 7 Zatorze Fabryczne w Kostrzynie nad Odrą)
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Arctic Paper Kostrzyn S.A., ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, pozwolenia wodnoprawnego.
             Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
            Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-10-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-10-17 14:44:07
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-10-17 14:44:55
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-10-17 14:44:55
Artykuł był wyświetlony: 607 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi ekspresowej S3 (obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-17 14:36:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2016-10-17
DW.II.7322.36.2016
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (znak: O.ZG.KP-3.4170.94.2016.SR.wc z dnia 06.10.2016 r.) przez Pana Zdzisława Kuciaka – Pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi ekspresowej S3 (obwodnica Gorzowa Wlkp.)
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, pozwolenia wodnoprawnego.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-10-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-10-17 14:36:33
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-10-17 14:37:17
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-10-17 14:37:17
Artykuł był wyświetlony: 610 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Arctic Paper Kostrzyn S.A. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Warty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-04 15:33:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zielona Góra, 2016-10-04
 
DŚ.II.7322.35.2016
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
          Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Arctic Paper Kostrzyn S.A., z dnia 28.09.2016 r., znak: DPOŚ/28/2016, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Warty w km 0+700 (P) istniejącym wylotem brzegowym D 600 mm z jednoczesnym uchyleniem aktualnego pozwolenia wodnoprawnego z dnia 25.06.2013 r., znak: DW.II.7322.27.2013
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Arctic Paper Kostrzyn S.A., ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i uchylenia dotychczasowego z chwilą wydania nowego.
            Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-10-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-10-04 15:33:51
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-10-04 15:34:40
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-10-04 15:34:39
Artykuł był wyświetlony: 722 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji legalizacji urządzeń wodnych - trzech studni wierconych w obrębie miejscowości Radachów gmina Ośno Lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-04 15:20:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2016-10-04
 
DŚ.II.7322.18.2016
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 w związku z art. 64a ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku przez Pana Edwarda Urbanowskiego działającego z pełnomocnictwa Prezesa Farm Equipment International Sp. z o.o. zs. w m. Karsko, o wydanie decyzji legalizacyjnej trzech sztuk studni na terenie fermy norek w m. Radachów
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Farm Equipment International Sp. z o.o., ul. Gorzowska 16, 74-305 Karsko, decyzji o legalizacji urządzeń wodnych - trzech studni wierconych (nr 3, nr 4 i nr 5), wykonanych bez pozwolenia wodnoprawnego, zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 399/12 i nr 399/14 obręb Radachów, gm. Ośno Lubuskie, pow. słubicki, woj. lubuskie.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35§5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-10-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-10-04 15:20:33
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-10-04 15:21:15
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-10-04 15:21:15
Artykuł był wyświetlony: 724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci 316 skrzyń rozsączających w Starym Polichnie gmina Santok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-30 07:55:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Zielona Góra, 2016-09-29
DW.II.7322.28.2016
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
           Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (z dnia 07.09.2016 r.) przez Panią Alicję Tutka, zam. Czechów 77i, 66-431 Santok, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ewid. 240 obręb Stare Polichno, gm. Santok, w postaci 316 szt. skrzyń rozsączających służących do doprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni połaci dachowych projektowanych dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu drobiu (indyka) oraz z jednej wiaty magazynowej  
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Panią Alicję Tutka, zam. Czechów 77i, 66-431 Santok, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.
          Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
          Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
         Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-09-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-09-30 07:55:36
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-09-30 07:56:41
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-09-30 07:56:41
Artykuł był wyświetlony: 780 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi ekspresowej S3 od granicy województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego do węzła Gorzów Północ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-29 15:21:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2016-09-29
DW.II.7322.26.2016
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
          Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem wniosku (znak: O.ZG.I2.536.01.2016.mm.22 z dnia 15.09.2016 r.)  przez Pana Przemysława Hamerę – Pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi ekspresowej S3 od granicy województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego do węzła „Gorzów Północ” (bez węzła), tj. od  km 66+083 do km 81+613
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w celu uzyskania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 31,  65-950 Zielona Góra, pozwolenia wodnoprawnego.
            Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 i zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
            Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 326 / III piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych.
            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-09-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-09-29 15:21:30
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-09-30 07:58:21
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-09-30 07:58:21
Artykuł był wyświetlony: 781 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz przebudowę urządzenia wodnego w Leśniowie Wielkim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-23 11:09:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 2016-08-22
DŚ.II.7322.7.2016                                                                               
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
            Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz 61 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
że w związku ze złożeniem przez Pana Andrzeja Babiarza pełnomocnika Polskich Sieci Energetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, wniosku z dnia 17 czerwca 2016 r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
- przebudowę urządzenia wodnego – wylotu ścieków oczyszczonych na działce nr 18 obręb 0005 Leśniów Wielki,
- wprowadzanie do ziemi ścieków oczyszczonych z terenu stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Leśniów Wielki ( rozdzielnia R-220 kV i R-110 kV )
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie uzyskania przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, pozwolenia wodnoprawnego na:
-  przebudowę wylotu ścieków oczyszczonych na działce na 18 obręb 0005 Leśniów Wielki,
- szczególne korzystanie z wód przez wprowadzanie ścieków oczyszczonych do rowu melioracji szczegółowej R-F na działce nr 18 obręb 0005 Leśniów Wielki
   z terenu zlewni nr 1 w ilości:
                                                         - Qmax h = 55,8 m3/h
                                                         - Qśr. d = 9,7 m3/d
                                                         - Qmax r = 4526 m3/r
…z terenu zlewni nr 2 i nr 3, z każdej w ilości:
                                                         - Qmax h = 4,0 m3/h
                                                         - Qśr. d = 0,3 m3/d
                                                         - Qmax r = 163 m3/r
ścieki oczyszczone ze zlewni nr 1 nie będą zawierały więcej niż:
                                                         substancji ropopochodnych 15 mg/l
                                                         zawiesiny ogólnej 100 mg/l
 
            Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 oraz zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
            Zainteresowani przedmiotem postępowania i strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia do 14 dni od dnia otrzymania – zamieszczenia na tablicy ogłoszeń i w BIP niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 pokój nr 326 (III piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.
            Informuję, że zgodnie z art. 41 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku, o którym mowa wyżej, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem wywołuje skutek prawny, tj. uznaje się je za doręczone.
            Ponadto informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Choptowy Data wprowadzenia do BIP 2016-08-23 11:09:42
Wprowadził informację do BIP: Stanisław Smykaj Data udostępnienia informacji: 2016-08-23 11:23:36
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2016-08-23 11:23:36
Artykuł był wyświetlony: 1109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania przez Spółkę Rolną Kask Sp. z o.o. Kalsk 69a, 66-100 Sulechów pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód podziemnych dla poboru wody podziemnej dla potrzeb Fermy Bydła Mlecznego w Kalsku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-19 07:45:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                   Zielona Góra 2016-08-18
 
DŚ.II.7322.12.2016                                         
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Stosownie do art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz.469) oraz 61 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
 
zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości
 
że w związku ze złożeniem przez Spółkę Rolną KALSK Sp. z o.o. Kalsk 69a, 69-100 Sulechów, wniosku z dnia 30 czerwca 2016r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb Fermy Bydła Mlecznego w Kalsku.
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie uzyskania przez Spółkę Rolną Kask Sp. z o.o. Kalsk 69a, 66-100 Sulechów pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód podziemnych dla poboru wody podziemnej dla potrzeb Fermy Bydła Mlecznego w Kalsku w ilości:
  - Qmax h = 12,0 m3/h
- Qsr d = 100,0 m3/d
- Qmax r = 36500 m3/r
 
Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 oraz zamieszcza na stronie BIP tut. organu.
Zainteresowani przedmiotem postępowania i strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia do 14 dni od dnia otrzymania – zamieszczenia na tablicy ogłoszeń i w BIP niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 pokój nr 326 ( III piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 .
            
 Informuję, że zgodnie z art. 41 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku, o którym mowa wyżej, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem wywołuje skutek prawny, tj. uznaje się je za doręczone.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy stron albo z przyczyn niezależnych od organów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Wielhorska Data wytworzenia informacji: 2016-08-19 07:38:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Wielhorska Data wprowadzenia do BIP 2016-08-19 07:45:57
Wprowadził informację do BIP: Mikołaj Radziński Data udostępnienia informacji: 2016-08-19 07:46:02
Osoba, która zmieniła informację: Mikołaj Radziński Data ostatniej zmiany: 2016-08-19 07:46:02
Artykuł był wyświetlony: 1126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu macior

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-17 10:56:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                         Zielona Góra, dnia 10 sierpnia 2016 r.
DŚ.II.7222.1.8.2016
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w trybie art. 214 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672)
 
z a w i a d a mi a m
 
iż, na wniosek z dnia 13 lipca 2016 r. przedłożony przez Pana Marcina Komorowskiego pełnomocnika Spółki POL-FERM prowadzącą Fermę Trzody Chlewnej w m. Niedoradz, gm. Otyń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu macior w ilości większej niż 750 stanowisk dla macior.
W związku z powyższym, stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), strony postępowania mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją, oraz składać w tej sprawie swoje uwagi, wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 325) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Brak czynnego udziału strony postępowania nie będzie przeszkodą dla wydania rozstrzygnięcia. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2016-08-17 10:09:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Smykaj Data wprowadzenia do BIP 2016-08-17 10:56:40
Wprowadził informację do BIP: Mikołaj Radziński Data udostępnienia informacji: 2016-08-17 10:56:45
Osoba, która zmieniła informację: Mikołaj Radziński Data ostatniej zmiany: 2016-08-17 10:56:45
Artykuł był wyświetlony: 1128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu