ˆ

Ochrona Środowiska

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Programy ochrony powietrza

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-06 00:02:31 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-06 00:20:52 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie określenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych,  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
 
Pliki do pobrania :
 
 
 
             Zarząd Województwa Lubuskiego stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519 ze zm.) przekazuje do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu   na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych . Zgodnie z art. 91 ust.2 ww. ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania  opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały. Niewydanie opinii w tym terminie oznacza akceptację projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza.
 
 
Pliki do pobrania :
 
 
           
 
           Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914) województwo lubuskie podzielone jest na trzy strefy oceny jakości powietrza: miasto Zielona Góra, miasto Gorzów Wielkopolski i strefę lubuską, obejmującą swym obszarem całe województwo z wyłączeniem ww. miast.
Wypełniając obowiązek nałożony przez zapisy art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.)  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi monitoring jakości powietrza. Opiera się on na wynikach otrzymanych z siedmiu stacji, z których sześć prowadzi pomiary ze względu na ochronę zdrowia ludzi a jedna, zlokalizowana
w Smolarach Bytnickich, ze względu na ochronę roślin. W związku z art. 89 ww. ustawy Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w każdej ze stref oraz dokonuje ich klasyfikacji. W przypadku stwierdzenia przekroczenia poziomu dopuszczalnego, docelowego lub długoterminowego substancji w powietrzu strefa zaliczana jest do klasy wynikowej C.
Zgodnie z zapisami art. 91 ww. ustawy dla stref zakwalifikowanych do klasy C konieczne jest opracowanie Programów ochrony powietrza.
 
 
1. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu
    zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych.
 
 
Zarząd Województwa Lubuskiego opracował projekt dokumentu pn.
          Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych i kieruje ww. dokument do konsultacji społecznych.
W związku z przystąpieniem do konsultacji społecznych projektu ww. dokumentu Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia  6 października 2017r. o godzinie 12.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7
 
 
Pliki do pobrania :
 
2. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefu lubuskiej i Sprawozdanie z realizacji Planu działań
    krótkoterminowych dla strefy lubuskiej, za lata 2014-2016.
 
3. Sprawozdanie z realizacji Planu działań krótkoterminowych do Programu ochrony powietrza dla Zielonej Góry ze względu na
    przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 za lata 2014-2016.
 
4. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla Gorzowa Wielkopolskiego ze względu na przekroczenie wartości
    dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10, za lata 2014-2016 wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Planu działań krótkoterminowych do
    Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski, ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu
    zawieszonego PM10 oraz docelowej benzo(a)pirenu w nim zawartego, za lata 2014-2016.
 
Zadanie pod nazwą "Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Programu ochrony powietrza i Sprawozdaniem z realizacji Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej, za lata 2014-2016" dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2012-04-06 00:02:31
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisław Smykaj Data wprowadzenia do BIP 2012-04-06 00:02:31
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-06 00:20:52
Osoba, która zmieniła informację: Stanisław Smykaj Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 10:42:47
Artykuł był wyświetlony: 6080 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu