ˆ

2004

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-05-10 09:32:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Śnieżek Data wytworzenia informacji: 2012-05-10 09:32:12
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Śnieżek Data wprowadzenia do BIP 2012-05-10 09:32:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-07-23 13:42:13
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-07-23 13:42:13
Artykuł był wyświetlony: 4470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogólna ocena realizacji budżetu województwa lubuskiego w 2004 roku i charakterystyka dynamiki zmian

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-05-10 09:24:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

W uchwale budżetowej na 2004 rok dochody zamknęły się kwotą 126.885.824 zł, wydatki natomiast 136.730.160 zł.
Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi 226.339.660 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 215.301.741 zł, co stanowi 95,1 % planu rocznego po zmianach. W porównaniu do uchwały budżetowej dochody wzrosły o 99.453.836 zł tj. (wzrost o 101.861.812 zł, zmniejszenie o 2.407.976 zł). Struktura pozyskanych dodatkowych dochodów jest następująca:
 
 1. dotacje z budżetu państwa - 58.312.324 zł - 57,2 %,
 2. subwencja ogólna – 2.975.061 zł - 2,9 %,
 3. dotacje z funduszu ochrony środowiska - 2.128.134 zł – 2,1 %,
 4. środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 3.043.562 zł - 3,0 %,
 5. podatek dochodowy od osób prawnych - 31.633.167 zł - 31,1%,
 6. środki na zadania finansowane z funduszu Unii Europejskiej - 2.304.518 zł - 2,3 %,
 7. pozostałe - 1.465.046 zł -1,4 %.
   
W ciągu 2004 roku zmniejszeniu uległy dochody z tytułu:
 
 1. części oświatowej subwencji ogólnej 814.976 zł
 2. dotacji na prowadzenie V LO w Zielonej Górze 68.000 zł
 3. dotacji przyznaj na realizację zadań w ramach Kontraktu dla Województwa Lubuskiego na 2004 r. 525.000 zł
 4. nnych zadań zleconych ustawami 1.000.000 zł
W niżej wymienionych działach uzyskano ponadplanowe dochody na ogólną kwotę 3.018.625 zł, z tego:
 
 • dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 46.136 zł
 • dział 600 - Transport i łączność 37.833 zł
 • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 68.287 zł
 • dział 710 - Działalność usługowa 3.960 zł
 • dział 750 - Administracja publiczna 341.985 zł
 • dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 2.314.499 zł
 • dział 758 - Różne rozliczenia 174.266 zł
 • dział 801 - Oświata i wychowanie 13.159 zł
 • dział 851- Ochrona zdrowia 586 zł
 • dział 853 - Opieka społeczna 14.551 zł
 • dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.089 zł
 • dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37 zł
 • dział 926 - Kultura fizyczna i sport 2.237 zł
W 2004 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o 74.255.738 zł tj. do wysokości 210.985.898 zł. Wzrosły więc o 54,3 % w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej. Zrealizowane zostały w kwocie 192.923.942 zł, co stanowi 91,4 % planu po zmianach.
Z rezerwy budżetu województwa przyznano środki w kwocie 3.894.583 zł na realizację zadań w następujących działach:
 
 • dział 750 - Administracja publiczna 526.625 zł
 • dział 801 - Oświata i wychowanie 50.000 zł
 • dział 851 - Ochrona zdrowia 1.500.000 zł
 • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 315.095 zł
 • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 802.863 zł
 • dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700.000 zł
Ostateczna struktura wydatków poniesionych w 2004 roku ( wg wykonania ) była następująca:
 
 1. dotacje - 57.401.192 zł co stanowi 29,8 % ,
 2. wydatki na wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi- 32.060.042 zł co stanowi 16,6 %,
 3. wydatki majątkowe - 61.801.586 zł co stanowi 32,0%,
 4. pozostałe wydatki bieżące - 41.661.122 zł co stanowi 21,6 %.
Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części sprawozdania

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Śnieżek Data wytworzenia informacji: 2012-05-10 09:24:29
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Śnieżek Data wprowadzenia do BIP 2012-05-10 09:24:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-07-23 13:42:13
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-07-23 13:42:13
Artykuł był wyświetlony: 4290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu