ˆ

2005

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-05-10 09:15:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Śnieżek Data wytworzenia informacji: 2012-05-10 09:15:39
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Śnieżek Data wprowadzenia do BIP 2012-05-10 09:15:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-07-23 13:41:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-07-23 13:41:55
Artykuł był wyświetlony: 4112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja za 2005 rok z wykonania budżetu województwa lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-05-10 08:47:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

W 2005 roku dochody wykonane zostały w wysokości 206 mln zł. W porównaniu do planu przed zmianami są niższe o 3%, a do planu po zmianach o 25,6%.
 
Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 240,1 mln zł i są odpowiednio niższe o 2,3% i o 23,3 %. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypada 151,4 mln zł ( 63,1% wykonania ), a na wydatki majątkowe 88,7 mln zł (36,9 % wykonania) – jest to najwyższy udział w całym okresie funkcjonowania województwa.
 
Budżet 2005 roku zbudowany był po stronie dochodów z dwóch źródłeł; dochodów własnych oraz dochodów z funduszy Unii Europejskiej , natomiast po stronie wydatków w układzie wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z dochodów własnych oraz współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
 
Na poziomie planowania struktura dochodów przedstawiała się następująco: dochody własne przed zmianami stanowiły 69,3%(147 mln zł) , a po zmianach 70,7% (196 mln zł), dochody funduszy Unii Europejskiej odpowiednio 30,7% (65 mln zł) i 29,3% (81 mln zł).Zrealizowane dochody ze źródeł własnych osiągnęły poziom198,6 mln zł (101,5% planu) natomiast dochody ze źródeł zewnętrznych ( Unii Europejskiej) osiągnęły odpowiednio 7,4 mln zł (9,1% planu po zmianach).Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:
  • udział w podatkach PIT i CIT 35,1%,
  • subwencja ogólna 37,6%,
  • dotacje z budżetu państwa 17,8%,
  • pozostałe źródła 9,5%.
Realizacja planu wydatków przebiegała w podobnym tempie z tym , że plan wydatków ze źródeł wewnętrznych wykonany został w wysokości 215 mln zł (92,8% planu po zmianach, a przed zmianami 119,1%) natomiast projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 25 mln zł (30,9% planu po zmianach , a przed zmianami 38,4%).Najwyższe wydatki poniesiono na realizację zadań w działach: 600 -Transport i łączność 56,2% ogółu wydatków, 010 – Rolnictwo i łowiectwo 8,5%, 912-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,8%, 851 - Ochrona zdrowia 6,3%.
 
Podobnie jak w latach ubiegłych mieliśmy do czynienia z budżetem bardzo dynamicznym, ponieważ wskaźniki realizowane zarówno po stronie dochodów ze źródeł wewnętrznych jak i wydatków z tych źródeł są wyższe od przyjętych w uchwale budżetowej. Udział środków z funduszy Unii Europejskiej ukształtował się na poziomie 3,4% na planowany 30,8%. W kolejnym roku po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej nie osiągnął on planowanego poziomu, głównie z powodu opóźnienia terminów w uruchomieniu, a następnie przedłużających się procedur w aplikacji i wdrażaniu przyjętych wniosków. Do czynników ograniczających, dotyczących zwłaszcza drugiego priorytetu zaliczyć też należy zbyt skomplikowane procedury przy naborze wniosków i udokumentowania rozliczeń, co skutecznie zniechęcało beneficjentów do składania wniosków aplikacyjnych.
 
Środki z funduszy Unii Europejskiej mają status nie wygasających, dlatego projekty, które przyjęte zostały do realizacji będą realizowane w formule czasowej N+2 czyli do końca 2008 roku.
 
Budżet 2005 roku zamknął się deficytem w kwocie 34,1 mln zł.
 
W 2005 roku województwo lubuskie otrzymało z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dotacje w kwocie 60,4 tys. zł oraz pomoc finansową w wysokości 1.569,9 tys. zł z tego : 194,5 tys. zł na zadania bieżące i 1.375,4 tys. zł na zadania majątkowe. Innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielono dotacji w kwocie 7.586,1 tys. zł z tego: 7.453,5 tys. zł na zadania bieżące i 132,6 tys. zł na zadania majątkowe, oraz pomocy finansowej w kwocie 24,9 tys . zł.
 
Kwota zobowiązań, o których mowa w art.11 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U Nr 249,poz.2104 z późn.zm.) wynosi 286.453,8 tys. zł w tym 284.113,8 tys. zł dotyczy zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Śnieżek Data wytworzenia informacji: 2012-05-10 08:47:18
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Śnieżek Data wprowadzenia do BIP 2012-05-10 08:47:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-07-23 13:41:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-07-23 13:41:55
Artykuł był wyświetlony: 3983 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu